БЪЛГАРСКИ КОНТАКТЕН ЦЕНТЪР

НА ЕВРОПЕЙСКИ ОРГАН ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ

Публикуван научен доклад на ЕФСА на тема „Occurrence of residues of fipronil and other acaricides in chicken eggs and poultry muscle/fat“

Информация от ЕФСА относно публикуван научен доклад на ЕФСА на тема „Occurrence of residues of fipronil and other acaricides in chicken eggs and poultry muscle/fat“, достъпен на следния линк - http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5164.


 Прес-съобщение относно доклада е достъпно на електронната страница на ЕФСА - www.efsa.europa.eu/en/press/news/180503.


 


Национален контактен център на EFSA
Център за оценка на риска по хранителната верига


Министерство на земеделието, храните и горите
Бул. Цар Борис III,  136
1618,
София
БЪЛГАРИЯ
EFSAfocalpoint@mzh.government.bg


http://corhv.government.bg/


http://focalpointbg.com/