БЪЛГАРСКИ КОНТАКТЕН ЦЕНТЪР

НА ЕВРОПЕЙСКИ ОРГАН ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ

Покана за участие в 4-ти международен конгрес ''Качество на храните, технологии и безопасност“ и 18-ти международен симпозиум „Хранителни технологии“

Покана за участие в 4-ти международен конгрес ''Качество на храните, технологии и безопасност“ и 18-ти международен симпозиум „Хранителни технологии“, които ще проведат съвместно в рамките на събитието FoodTech 2018, на 23-25 октомври 2018 г., в гр. Нови Сад, Сърбия.


Покана за участие


Конгресът е организиран от Института за хранителни технологии в Нови Сад (FINS).


Краен срок за ранна регистрация – 01 август 2018 г. (такса за участие - 250 Евро).


 Краен срок за изпращане на резюмета: 01 юли 2018 г.


Повече информация за събитието можете да  получите на следния е-mail: foodtech@fins.uns.ac.rs


 


Национален контактен център на EFSA
Център за оценка на риска по хранителната верига


Министерство на земеделието, храните и горите
Бул. Цар Борис
III,  136
1618, София

БЪЛГАРИЯ

EFSAfocalpoint@mzh.government.bg


http://corhv.government.bg/


http://focalpointbg.com/