БЪЛГАРСКИ КОНТАКТЕН ЦЕНТЪР

НА ЕВРОПЕЙСКИ ОРГАН ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ

Информация от ЕФСА относно възможностите за участие в пленарната среща на панел на ЕФСА за ГМО като наблюдател

Информация от ЕФСА относно възможностите за участие в пленарната среща на панел на ЕФСА за ГМО като наблюдател (лично или посредством уеб приложение).


 12-та среща на ГМО панела ще се проведе на 07 – 08 март 2018г. в Парма, Италия.


 


В случай че желаете да се включите като наблюдатели, е необходимо да се регистрирате предварително на следния линк: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/2018_GMO_Open_Plenary_Registration


 


Допълнителна информация за срещата може да бъде открита на следната електронна страница: http://www.efsa.europa.eu/en/events/event/180307.


 


 


 Национален контактен център на EFSA
Център за оценка на риска по хранителната верига


Министерство на земеделието, храните и горите
Бул. Цар Борис III,  136
1618,
София
БЪЛГАРИЯ
EFSAfocalpoint@mzh.government.bg


http://corhv.government.bg/


http://focalpointbg.com/