БЪЛГАРСКИ КОНТАКТЕН ЦЕНТЪР

НА ЕВРОПЕЙСКИ ОРГАН ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ

10-та ЮБИЛЕЙНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА БЪЛГАРСКИЯ КОНТАКТЕН ЦЕНТЪР НА EFSA към ЦЕНТЪР ЗА ОЦЕНКА НА РИСКА ПО ХРАНИТЕЛНАТА ВЕРИГА

Удължаване на срока за регистрация в 10-та научна конференция до 30.09.2017г. Регистрирайте се сега!


Предстояща 10-та ЮБИЛЕЙНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА БЪЛГАРСКИЯ КОНТАКТЕН ЦЕНТЪР НА EFSA към ЦЕНТЪР ЗА ОЦЕНКА НА РИСКА ПО ХРАНИТЕЛНАТА ВЕРИГА, организирана съвместно с НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ И АНАЛИЗИ - НАЦИОНАЛНА РЕФЕРЕНТНА ЛАБОРАТОРИЯ ЗА ГЕННО МОДИФИЦИРАНИ ОРГАНИЗМИ, която ще се проведе на 31-ви октомври, 1-ви и 2-ри ноември 2017 г., в Гранд хотел София, гр. София.


Откриването на конференцията ще се състои на 31-ви октомври 2017 г. от 12.00 ч.  


 


Информация за програмата на конференцията ще бъде налична на по-късен етап.


 Предварителна регистрация за участие в събитието ще се извършва он-лайн на електронната страница на Българския контактен център на EFSA, на следния електронен адрес: http://www.focalpointbg.com/?event=3, в срок до 15-ти септември 2017 г.


 Конференцията е без такса за участие.


Участниците в конференцията се командироват за сметка на изпращащата институция.


 Научни направления на конференцията:


 НАПРАВЛЕНИЕ 1: „Безопасност по хранителната верига“


НАПРАВЛЕНИЕ 2: „Епидемиология и  здравеопазване на животни и растения“


НАПРАВЛЕНИЕ 3: „Безопасност на продуктите на модерните биотехнологии”


 Продължителността на всеки пленарен доклад (презентация) не трябва да надхвърля 15 минути. След всеки доклад е предвидена дискусия в рамките на 15 минути.


За регистрация за участие в събитието, моля натиснете тук.  


 


Upcoming 10-th Scientific Conference of the Bulgarian Focal Point of EFSA – Risk Assessment Center on Food Chain, organized jointly with the National Center of Public Health and Analyses - National Reference Laboratory for GMO which will be held in Grand Hotel Sofia, Sofia city in the period 31 October – 02 November 2017.


The opening ceremony will take place on 31 October 2017 at 12:00 h.


The Program of the Conference will be available on later stage.


 The registration for the Conference shall be made in advance on line on the Bulgarian focal point website at the following link: http://www.focalpointbg.com/?event=3 not later than 15th of September 2017 on the link above.


 


The participation in the Conference is free of charge.


All the other expenses of the participants have to be covered by their organization.


 


SCIENTIFIC SECTIONS:


 Section 1: „Safety of the Food Chain“


Section 2: „Epidemiology,  Animal and Plant Health“


Section 3: „Safety of modern biotechnology products“


 


The plenary presentation should not exceed 15 minutes duration, followed by 15 minutes for discussion.


 To register for participating at the event, please click here.