БЪЛГАРСКИ КОНТАКТЕН ЦЕНТЪР

НА ЕВРОПЕЙСКИ ОРГАН ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ

10-та ЮБИЛЕЙНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА БЪЛГАРСКИЯ КОНТАКТЕН ЦЕНТЪР НА EFSA към ЦЕНТЪР ЗА ОЦЕНКА НА РИСКА ПО ХРАНИТЕЛНАТА ВЕРИГА

 Българският контактен център на ЕОБХ към Център за оценка на риска по хранителната верига организира в гр. София юбилейна научна конференция „10 години наука за храните в услуга на потребителите“. Конференцията се проведе съвместно с Национален център по обществено здраве – Национална референтна лаборатория за генно модифицирани организми в дните 31.10 – 02.10. 2017 г.


  Събитието беше открито от 13 ч на 31 ноември в Гранд хотел София от д-р Цветан Димитров, заместник министър на Министерство на земеделието, храните и горите и доц. д-р Янко Иванов, директор на Център за оценка на риска по хранителната верига към МЗХГ. На конференцията присъстваха  представители на ЕОБХ – Серджо Пoтиер Родейа, Хосе Анхел Гомез Руиз, представител на Организация на обединените нации по земеделие и прехрана (FAO) – г-жа Невена Стефанова,             представител на Научен институт по обществено здравеопазване, Брюксел, Белгия – г-жа Нина Папазова, представители на БАБХ, МЗХГ, МЗ, НЦОЗА, различни асоциации и университети.


 Акцентите през трите конферентни дни бяха свързани с безопасността на храните, епидемиологията и здравеопазването на животните и растенията. Лекции и дискусии имаше и по теми за безопасността на продуктите на модерните селскостопански биотехнологии.


  Акцент в приветствието на д-р Цветан Димитров към гостите беше: „Независимата оценка на риска по хранителната верига е ключова при взимането на управленски решения за управлението му“.


  „Оценката на риска по хранителната верига трябва да се основава на научни знания и достоверни факти, да се осъществява отделно от управлението на риска по независим, безпристрастен и прозрачен за обществото начин и да служи като основа за предприемане на адекватни законодателни и контролни мерки, управленски решения и политики.” Това беше част от откриваща реч на заместник-министърът на земеделието, храните и горите д-р Цветан Димитров при откриването на юбилейната научна конференция „10 години наука за храните в услуга на потребителите“.


  Заместник-министърът подчерта още важността на научното сътрудничество и изграждането и работата в мрежи между европейския и националните органи по безопасност на храните, научно-изследователските институти и всички останали заинтересовани страни. Той акцентира върху основната роля в изпълнението на тази задача на Българския контактен център на Европейския орган по безопасност на храните.


  От своя страна доц. д-р Янко Иванов, директор на ЦОРХВ,  подчерта новите компетенции на ЦОРХВ по одобряване, подновяване и преразглеждане на одобрението на активни вещества, антидоти и синергисти, както и по предоставянето на препоръки към институциите и бизнеса относно обучения на техните служители във връзка с установените рискове по хранителната верига.


  През трите дни от конференцията едни от основните презентации бяха:    • Насърчаване на научното сътрудничество чрез нови видове грантове и инструменти за обмен на информация, Серджо Пoтиер Родейа, ЕОБХ 

  • Използване на Comprehensive European Food Consumption Database на EFSA при извършване на оценки на хранителната експозиция и приема на хранителни вещества в областта на генетично модифицираните храни, Хосе Анхел Гомез Руиз, ЕОБХ 

  • Предизвикателства при изпълнението на национални рамки за биосигурност при безопасността на храни и фуражи в определени страни от Източна Европа и Централна Азия: опит и изводи от проектите на FAO, Невена Александрова-Стефанова, Организация на обединените нации по земеделие и прехрана (FAO)

  •  Безопасност на храните при производство и предлагане на пазара на миди, Йордан Господинов, Изпълнителен директор на Асоциация на производителите на рибни продукти БГ Фиш

  •  Прилагане на следващо поколение секвениране (NGS) за определяне на неразрешени генно модифицирани организми в храни и фуражи, Нина Папазова, М. А. Фратюр, С. Дe Керсмехер, Н. Х. Росенс, Научен институт по обществено здравеопазване

  •  Ретроспективен анализ за ефективността на мерките за ограничаване и ликвидиране на шапно огнище през 1977 г. в България, Янко Иванов, Иван Божков, Бойко Ликов, Георги Георгиев, Илиян Костов, Евгени Макавеев, Донка Попова, Център за оценка на риска по хранителната верига, Тракийски университет

  •  Зооноза и заплаха: хепатит Е при свине и в България”, Илия Цачев, Мария Пишмишева, Роман Пепович, Магдалена Баймакова, Пламен Маруцов, Лилия Пекова, Tракийски университет, Многопрофилна болница за активно лечение – Пазарджик, Лесотехнически университет, Военномедицинска академия, София


   


Информация за програмата на конференцията и изнесените презентации може да намерите ТУК.


Допълнителни изисквания за оформление на резюмета на доклади, пълни доклади и постери  може да намерите ТУК.


Резюмета на научни доклади и изнесените презентации може да намерите ТУК 


Снимки от проведеното събитие може да намерите ТУК


Пълно съдържание на научните доклади, представени на конференцията може да откриете ТУК