БЪЛГАРСКИ КОНТАКТЕН ЦЕНТЪР

НА ЕВРОПЕЙСКИ ОРГАН ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ

Съвместна публикация на ЕФСА и Експертната мрежа по комуникациите към ЕФСА - “When Food is Cooking up a Storm: Proven Recipes for Risk Communications”

Информация от ЕФСА относно публикуваното трето издание на съвместната публикация на ЕФСА и Експертната мрежа по комуникациите към ЕФСА - “When Food is Cooking up a Storm: Proven Recipes for Risk Communications”, достъпна на английски език на следната електронна страница - http://www.efsa.europa.eu/en/corporate/pub/riskcommguidelines170524.

Третото допълнено издание съдържа информация относно практически примери по отношение на кофеина и акриламида в храните, както и нов подход за комуникиране на несигурността в науката, и нов раздела по отношение на използването на социалните медии.


Национален контактен център на EFSA
Център за оценка на риска по хранителната верига
Министерство на земеделието, храните и горите
Бул. Цар Борис III,  136
1618, София
БЪЛГАРИЯ
EFSAfocalpoint@mzh.government.bg