БЪЛГАРСКИ КОНТАКТЕН ЦЕНТЪР

НА ЕВРОПЕЙСКИ ОРГАН ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ

Информация от ЕФСА относно стартиралата програма на ЕФСА за набиране на стажанти за 2017г.

Информация от ЕФСА относно стартиралата програма на ЕФСА за набиране на стажанти за 2017г., с което на заинтерсованите кандидати се предоставя възможност да придобият професионален опит, умения и компетенции в различни области на интерес. Стажантите ще имат принос в ежедневната дейност на ЕФСА, като същевременно ще изградят опит за работа в мултикултурна среда. Стажантската програма на ЕФСА е достъпна за всички отдели и дирекции на ЕФСА.

Подходящите кандидати следва да отговарят на следните условия:

Eligibility criteria

a) Have obtained a university degree of at least 3 years by the closing date of applications (See Annex I for the minimum national qualifications);

b) Have a good knowledge of English (minimum level: B2 according to CEFR);

c) Have never been an EFSA trainee or employed by EFSA in any capacity, receiving any sort of remuneration;

d) Meet the character requirements needed for the duties involved (e.g. a sworn affidavit to the effect that you have no criminal record).

Подробна информация за програмата, , финансирането им, както и критериите за избор и начина за кандидатстване може да бъде открита на електронната страница на ЕФСА - http://careers.efsa.europa.eu/youngprofessionals/via/S%C3%A9rgio-42L81L/jobs/efsa-traineeships-call-2017-51 .

Крайният срок за кандидатстване е понеделник, 31.07.2017г.
Национален контактен център на EFSA
Център за оценка на риска по хранителната верига
Министерство на земеделието, храните и горите
Бул. Цар Борис III,  136
1618, София
БЪЛГАРИЯ
EFSAfocalpoint@mzh.government.bg