БЪЛГАРСКИ КОНТАКТЕН ЦЕНТЪР

НА ЕВРОПЕЙСКИ ОРГАН ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ

Управленска позиция за работа в областта на човешките ресурси

Информация от EFSA относно обявена управленска позиция за работа в областта на човешките ресурси. Допълнителна информация за длъжността можете да откриете в кореспонденцията по-долу, както и на електронната страница на EFSA -http://careers.efsa.europa.eu/Staff/jobs/head-of-hucap-unit-49 .

Крайният срок за кандидатстване по предложената позиция е 12 юни 2017г.Национален контактен център на EFSA
Център за оценка на риска по хранителната верига
Министерство на земеделието, храните и горите
Бул. Цар Борис III,  136
1618, София
БЪЛГАРИЯ
EFSAfocalpoint@mzh.government.bg