БЪЛГАРСКИ КОНТАКТЕН ЦЕНТЪР

НА ЕВРОПЕЙСКИ ОРГАН ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ

Научно становище за вероятността от проникване на векторно преносимите заболявания (VBD)

Информация от ЕФСА относно публикувано научно становище за вероятността от проникване на векторно преносимите заболявания (VBD), достъпно на електронната страница на ЕФСА на следния линк - http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4793, и резюме на български език, изготвено от Центъра за оценка на риска. Становището е изготвено по молба на Европейската комисия.

Като част от това научно становище, е изготвена и интерактивна карта, която предоставя информация относно векторно преносимите заболявания по достъпен за разбиране начин. Тази карта би могла да се използва от управляващите риска за приоритизиране на мерките за контрол.Национален контактен център на EFSA
Център за оценка на риска по хранителната верига
Министерство на земеделието и храните
Бул. Цар Борис III,  136
1618, София
БЪЛГАРИЯ
EFSAfocalpoint@mzh.government.bg