БЪЛГАРСКИ КОНТАКТЕН ЦЕНТЪР

НА ЕВРОПЕЙСКИ ОРГАН ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ

Информация от ЕФСА относно обявени свободни позиции

Изпращаме Ви информация от ЕФСА относно обявени свободни позиции:

- A Pesticides Scientist  (Contract Agent FGIV)

- A Senior Scientific Officer (Temporary Agent AD8)

Допълнителна информация за позициите, както и изискванията за кандидатстване могат да бъдат открити  следната електронна страница: http://careers.efsa.europa.eu/Staff


Национален контактен център на EFSA
Център за оценка на риска по хранителната верига
Министерство на земеделието и храните
Бул. Цар Борис III,  136
1618, София
БЪЛГАРИЯ
EFSAfocalpoint@mzh.government.bg