БЪЛГАРСКИ КОНТАКТЕН ЦЕНТЪР

НА ЕВРОПЕЙСКИ ОРГАН ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ

Покана за набиране на командировани национални експерти (Seconded National Experts) от EFSA

Покана за набиране на командировани национални експерти (Seconded National Experts) от EFSA и след уточняване на периода на командироване, мога да Ви информирам за следното:

•         Най-краткият периода за командироване е 6 месеца, най-дългият – 2 години, като съществуват възможности за подновяване, но не повече от 4 пъти. Справка – мейла по-долу и чл. 4 от Решението на Изпълнителния директор  за определяне на правилата за командироване в EFSA на национални експерти, достъпно на електронната страница на EFSA - http://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/assets/120216rules.pdf, и приложено за Ваша информация.
•         Изпращaм Ви актуалния линк с поканата на EFSA за командированите национални експерти -  . На него можете да откриете превод на поканата на всички официални езици в ЕС, включително и на български език, който за Ваше улеснение изпращам и приложеноhttp://careers.efsa.europa.eu/jobs/efsa-seconded-national-experts-call-39.
•         Обръщам внимание, че за да кандидатствате за командирован национален експерт, според изискванията на EFSA, е необходимо да сте работили за своя работодател на постоянен или временен договор в продължение на поне 12 месеца преди командироването,  да имате поне три (3) години професионален опит на пълно работно време с административни, научни, технически, консултативни или надзорни функции на равнище, съответстващо на длъжността.
Поздрави,
Екипът на Българския контактен център на ЕФСА


Национален контактен център на ЕФСА
Център за оценка на риска по хранителната верига
Министерство на земеделието и храните
Бул. Цар Борис III,  136
1618, София
БЪЛГАРИЯ
EFSAfocalpoint@nvms.government.bg