БЪЛГАРСКИ КОНТАКТЕН ЦЕНТЪР

НА ЕВРОПЕЙСКИ ОРГАН ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ

Информация от ЕФСА относно стартирала процедура за договаряне на тема “Литературен преглед на адювантността/ оценка на имуногенността на протеините”

Информация от ЕФСА относно стартирала процедура за договаряне на тема “Литературен преглед на адювантността/ оценка на имуногенността на протеините”. Целта на тази обществена поръчка е да се извърши от подизпълнител обстоен литературен преглед, да се оцени и критично да се прецени адювантността / имуногенността на протеини. Тази информация ще се използва като предистория за бъдещи дискусии на панела в ЕФСА, отговарящ за ГМО.

Допълнителна информация за процедурата може да бъде открита на електронната страница на ЕФСА - http://www.efsa.europa.eu/en/tenders/tender/170407.

Информация за процеса на кандидатстване е налична на следния линк - http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/negproc    

Крият срок за участие в процедурата е петък, 28 април 2017г.


Национален контактен център на EFSA
Център за оценка на риска по хранителната верига
Министерство на земеделието и храните
Бул. Цар Борис III,  136
1618, София
БЪЛГАРИЯ
EFSAfocalpoint@mzh.government.bg