БЪЛГАРСКИ КОНТАКТЕН ЦЕНТЪР

НА ЕВРОПЕЙСКИ ОРГАН ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ

Информация от ЕФСА относно стартирало обществено допитване относно Проект на ръководство/насоки за оценка на безопасността на хранителни добавки за прицелни видове

Информация от ЕФСА относно стартирало обществено допитване относно Проект на ръководство/насоки за оценка на безопасността на хранителни добавки за прицелни видове, по инициатива на панела в ЕФСА, отговарящ за добавките, продуктите и веществата, влагани във фуражите (FEEDAP).

Допълнителна информация за общественото допитване може да бъде открита на електронната страница на ЕФСА -http://www.efsa.europa.eu/en/consultations/call/170406 .

Крайният срок за коментари и/или бележки е сряда, 31 май 2017г.


Национален контактен център на EFSA
Център за оценка на риска по хранителната верига
Министерство на земеделието и храните
Бул. Цар Борис III,  136
1618, София
БЪЛГАРИЯ
EFSAfocalpoint@mzh.government.bg