БЪЛГАРСКИ КОНТАКТЕН ЦЕНТЪР

НА ЕВРОПЕЙСКИ ОРГАН ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ

Научен доклад на ЕФСА и Европейския център за превенция и контрол на заболяванията (ECDC) относно тенденциите на ниво ЕС по отношение на антимикробната резистентност

Уважаеми колеги,

Изпращам Ви информация от ЕФСА относно публикуван съвместен научен доклад на ЕФСА и Европейския център за превенция и контрол на заболяванията (ECDC) относно тенденциите на ниво ЕС по отношение на антимикробната резистентност при зоонозни и индикаторни бактерии, изолирани от хора, животни и храни през 2015г.

Докладът е достъпен на електронната страница на ЕФСА - http://www.efsa.europa.eu/en/press/news/170222, както и на електронната страница на Българския Контактен Център на ЕФСА - http://focalpointbg.com .

Поздрави,
Д-р Донка Попова


Национален контактен център на EFSA
Център за оценка на риска по хранителната верига
Министерство на земеделието и храните
Бул. Цар Борис III,  136
1618, София
БЪЛГАРИЯ
EFSAfocalpoint@bfsa.bg