БЪЛГАРСКИ КОНТАКТЕН ЦЕНТЪР

НА ЕВРОПЕЙСКИ ОРГАН ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ

Конференция: „ НЕОНИКОТИНОИДИТЕ И ТЯХНОТО ВЛИЯНИЕ ВЪРХУ ПЧЕЛИТЕ“.

Конференция: „ НЕОНИКОТИНОИДИТЕ И ТЯХНОТО ВЛИЯНИЕ ВЪРХУ ПЧЕЛИТЕ“.


На  31 януари 2017 г. в гр. София, в аулата на Селскостопанска академия се проведе конференция на тема: „НЕОНИКОТИНОИДИТЕ И ТЯХНОТО ВЛИЯНИЕ ВЪРХУ ПЧЕЛИТЕ“, организирана от Центъра за оценка на риска по хранителната верига към Министерство на земеделието и храните със съдействието на Селскостопанска академия.

На конференцията  се представи научна информация и се проведе дискусия с всички заинтересовани страни за влиянието на неоникотиноидите върху пчелите; значението на икономически важните неприятели за основните земеделски култури, срещу които се използват неоникотиноиди; възможности за използване на алтернативни методи за борба срещу сив царевичен хоботник и телени червеи, както и бъдещето на неоникотиноидите.

В конференцията взеха участие представители на МЗХ, ЦОРХВ, БАБХ, изтъкнати наши учени от Аграрен Университет – Пловдив, БАН, Селскостопанска Академия и Институт по почвознание "Никола Пушкаров"– София, представители на земеделски, пчеларски и неправителствени организации и асоциации, медии.

В дискусията взеха участие представители на всички заинтересовани страни.

На конференцията се взе решение за създаване на работна група, която да обсъди възможностите за намаляване вредното въздействие на неоникотиноидите върху пчелите.