БЪЛГАРСКИ КОНТАКТЕН ЦЕНТЪР

НА ЕВРОПЕЙСКИ ОРГАН ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ

„Нова База данни за химични опасности на EFSA -

Уважаеми колеги,

Изпращам информация от EFSA относно въведената вчера в експлоатация База данни за химични опасности на EFSA - "OpenFoodTox”. Информация за новата база данни може да бъде открита на електронната страница на EFSA и на Българския контактен център на EFSA -
http://www.efsa.europa.eu/en/press/news/170118-0,
http://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/images/infographics/openFoodTox.png.

За Ваша информация, базата данни за химични опасности  предоставя достъп до над 1 650 научни информации на EFSA по отношение на токсичността, както и до данни за 4 400 химични вещества, открити в храни и фуражи и техните критични ефекти и нивата за безопасност, формулирани от EFSA.

Поздрави,
Д-р Донка Попова