БЪЛГАРСКИ КОНТАКТЕН ЦЕНТЪР

НА ЕВРОПЕЙСКИ ОРГАН ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ

„Възможни рискове от проникване и мерки за контрол на африканската чума по свинете в България“


Епизоотична обстановка за  африканската  чума по свинете в Източна Европа (01. 11. 2016) - Проф. д-р Бойко Ликов

Възможни рискове от проникване и мерки за контрол на африканската чума по свинете в България - Доц. Д-р Янко Иванов

Епизоотологични особености на Африканската чума по свинете (АЧС) в Русия и страните от Източна Европа - проф. Георги Георгиев, д.в.м.н.

ЛАБОРАТОРНА ДИАГНОСТИКА  НА АФРИКАНСКАТА ЧУМА ПО СВИНЕТЕ - Национален Диагностичен И Научноизследователски Ветеринарномедицински Институт - София, Секция “Екзотични И Особено Опасни Инфекции”, Национална Референтна Лаборатория “Класическа И Африканска Чума По Свинете”

ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПОПУЛАЦИЯТА ОТ ДИВИ СВИНЕ В БЪЛГАРИЯ ЗА ПЕРИОДА 1952 – 2016 г. - Проф. д-р Бойко Ликов

Оценка на риска за проникване на АЧС при Източнобалканските свине - доц.д-р Йордан Марчев

СИСТЕМИ НА РАЗВЪЖДАНЕ И ОТГЛЕЖДАНЕ В СВИНЕВЪДСТВОТО СЪОБРАЗЕНИ С WELFARE И ЗДРАВНИЯ СТАТУС НА ИНДИВИДИТЕ - проф. дн Апостол Апостолов