БЪЛГАРСКИ КОНТАКТЕН ЦЕНТЪР

НА ЕВРОПЕЙСКИ ОРГАН ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ

Информация от ЕФСА относно обявена свободна позиция за младши юрисконсулт

Уважаеми колеги,

Изпращаме Ви информация от ЕФСА относно обявена свободна позиция за младши юрисконсулт.

Краен срок за кандидатстване: 24 ноември 2016г. Допълнителна информация за позицията, както и изискванията за кандидатстване могат да бъдат открити  по-долу, в прикачените документи и на следната електронна страница:http://careers.efsa.europa.eu/jobs/legal-officer-32.

Поздрави,
Екипът на Българския контактен център на ЕФСА


Национален контактен център на ЕФСА
Център за оценка на риска по хранителната верига
Министерство на земеделието и храните
Бул. Цар Борис III,  136
1618, София
БЪЛГАРИЯ
EFSAfocalpoint@nvms.government.bg