БЪЛГАРСКИ КОНТАКТЕН ЦЕНТЪР

НА ЕВРОПЕЙСКИ ОРГАН ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ

Информация от ЕФСА относнопубликувано уточнение във връзка с обявена покана за участие в проект

Уважаеми колеги,

Изпращам информация от ЕФСА относно публикувано уточнение 3 (http://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/gpefsapras201601-c3.pdf) във връзка с обявена покана за участие в проект на ЕФСА, за който право на участие имат организациите, посочени в списъка на ЕФСА по член 36 (част от който са Вашите организации).

Проектът е със заглавие GP/EFSA/PRAS/2016/01 - "Database of processing techniques and processing factors compatible with the EFSA food classification and description system FoodEx 2”.

Допълнителна информация за него може да бъде открита на следната електронна страница -  http://www.efsa.europa.eu/en/art36grants/article36/gpefsapras201601http://www.efsa.europa.eu/en/art36grants/article36/gpefsapras201601.

Краен срок за кандидатстване – 07 ноември 2015г.

Поздрави,
Д-р Донка Попова