БЪЛГАРСКИ КОНТАКТЕН ЦЕНТЪР

НА ЕВРОПЕЙСКИ ОРГАН ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ

Съвместен семинар на ЕФСА и EPPO

Уважаеми колеги,

Изпращаме Ви информация от ЕФСА за Съвместен семинар на ЕФСА и EPPO (Европейска организация за растителна защита) относно „Моделирането при растителното здраве – как моделите биха подпом