БЪЛГАРСКИ КОНТАКТЕН ЦЕНТЪР

НА ЕВРОПЕЙСКИ ОРГАН ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ

Среща организирана от Българския контактен център и представители от Европейския орган по безопасност на храните

Среща организирана от Българския контактен център и представители от Европейския орган по безопасност на храните ,
11-12.04.2016г. к.к. Боровец


На 11 и 12 април 2016 г. в к.к.Боровец се проведе среща организирана от Българския контактен център към Център за оценка на риска (ЦОР), с участието на представители от над 30 научни организации в България, представители на Министерство на земеделието и храните, експерти от Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ) и експерти от Европейския орган по безопасност на храните (ЕОБХ) за обсъждане на възможностите за кандидатстване по обяви за грантове и обществени поръчки и търгове и включване в списъка по чл. 36 от Регламент 178/2002.
Д-р  Цветан Димитров, заместник министър на земеделието и храните откри срещата с приветствие към лекторите и гостите на събитието.
В своето изявление зам.министър Димитров фокусира върху промяната в Закона за оценка на риска по хранителната верига, разширението в обхвата на научния анализ на информациите и становищата изготвени от ЦОР. Той подчерта, че и в момента съгласно действащото законодателство Центърът за оценка на риска, създаден през 2011 г. към БАБХ,  е отделен от управлението на риска с цел гарантиране на независимостта на изготвяната научна оценка на риска от органите по управление на риска. Същевременно в новия законопроект, който премина първо четене в Парламента, се предвижда Центърът за оценка на риска да бъде изцяло отделен от БАБХ и да премине на директно подчинение на министъра като самостоятелна структура. Това решение се базира на анализ на неговата дейност и функциите му и е съобразено и с подготвяните промени на законодателството на ЕС по отношение на безопасността на храните.
На двудневната среща представителите на ЕОБХ разясниха процедурите за кандидатстване за включване в научния обмен и в мрежата от организации, работещи в областите на компетентност на ЕОБХ. Ще бъдат представени и видовете договорирания и подпомагането с европейски средства на този научен обмен.
Sosanna TASIOU (ЕОБХ) представи възможностите за кандидатстване по обяви за грантове и обществени поръчки и търгове с основни аспекти:
 • Обществени поръчки или грантове?
 • Процедури за кандидатстване по обществени поръчки и  видове договори;
 • Същност на обществените поръчки;
 • Процедури за кандидатстване по грантове  и  взаимни споразумения;
 • Подготовка и уведомление на поканите ;
 • Инициативи на ЕФСА за обявяване на грантове;
 • Публикуване на обявите за грантове и обществени поръчки и търгове;
 • Полезни връзки и актуална информация за научните организации в обновената интернет страница на ЕФСА.

Kerstin Gross-Helmert (ЕОБХ) запозна участниците с базата данни на ЕОБХ включваща научните организации по чл. 36 от Регламент (EC) № 178/2002.
Основни аспекти при  представянето на Kerstin бяха насочени в следните направления:
 • Кратко представяне на чл. 36 от Регламент EC) № 178/2002 за свързване в мрежа на организациите, работещи в областите на компетентност на органа;
 • Изисквания и възможности за включване в списъка с научни организации по чл.36 от Регламент EC) № 178/2002;
 • Актуално състояние и обновяване на списъка с научни организации;
 • Специален раздел за научните организации в интернет страницата на ЕОБХ.

В предвиденото време за дискусия голяма част от участниците проявиха интерес и компетентност по обсъжданата специфична тематика и затвърдиха впечатленията от добрата колективна работа между научните организации по чл.36 в България и Българският контактен център.
Голяма част от участниците проявиха желание за присъединяване към списъка с научните организации по чл.36 и за подобряване и разширяване на областите на взаимно сътрудничество на национално и международно ниво.