БЪЛГАРСКИ КОНТАКТЕН ЦЕНТЪР

НА ЕВРОПЕЙСКИ ОРГАН ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ

7–ма НАЦИОНАЛНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА БЪЛГАРСКИЯ ФОКАЛЕН ЦЕНТЪР НА EFSA София, 30 октомври 2014г. Гранд хотел София

7–ма НАЦИОНАЛНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ
НА БЪЛГАРСКИЯ ФОКАЛЕН ЦЕНТЪР НА EFSA
София, 30 октомври 2014г.
Гранд хотел София


На 30 октомври 2014г. Центърът за оценка на риска, с финансовата подкрепа на EFSA, организира ежегодната VII-ма Национална научна конференция на Българския фокален център на EFSA. В конференцията взеха участие лектори от EFSA, Регионалното представителство на OIE за Източна Европа, БАБХ, Центъра за оценка на риска, ЦЛВСЕЕ, НДНИВМИ, Висше училище по агробизнес и развитие на регионите, Ветеринарно-медицински факултет към Тракийски университет, Национален център по обществено здраве и анализи, Институт по криобиология и хранителни технологии, Асоциация на месопреработвателите в България.
Конференцията беше открита с встъпителни думи от д-р Тенчо Тенев, Зам. Изпълнителен директор на БАБХ и г-н Лием Джем от EFSA, след което бяха представени следните теми:
 • • Приоритетни проблеми, свързани с безопасността на храните, здравето на животните и растенията през 2014 година;
 • • Актуална информация за дейностите на EFSA относно научното сътрудничество с държавите членки и третите страни;
 • • Строг административен контрол върху популацията на кучетата – основен фактор за борбата с Ехинококозата при хората и животните;
 • • Има ли ГМО в България;
 • • Национална мониторингова програма за контрол на остатъци и развитие на контрола на остатъци от ВМП;
 • • Фармакокинетика на енрофлоксацин при патици със стеатоза след гушене;
 • • Има ли миграция на бисфенол А от поликарбонатни бутилки за диспенсъри на вода;
 • • Конкретизиране на изискванията за преработка, съхранение и реализация на цветен пчелен прашец;
 • • Ролята на OIE в безопасността на храните от животински произход;
 • • Безглутенови зърнени храни;
 • • Анализ на данните от мониторинга за детекция на тетрациклин и детерминиране на възрастта при орално ваксинирани срещу бяс лисици в Р. България, 2012 - м.06.2014;
 • • Хигиенно-здравна оценка на ферментирал ориз.


На постерната сесия бяха представени следните презентации:

 • • Подобряване микробиалния статус на месни заготовки и пресни овкусени меса чрез разработване на съвременни методи;
 • • Овчето мляко от порода Родопски Цигай - здравословен хранителен продукт по отношение съдържанието на липиди;
 • • Сравнително проучване физиологичната активност на хуминови екстракти при семена от пшеница;
 • • Биополимерни филмови покрития с антимикробна активност  с приложение в хранително-вкусовата промишленост;
 • • Растежо-инхибиращ ефект на термолабилни биологично активни вещества при трихинелоза върху лимфоцитни клетъчни култури;
 • • Mикробиологичен анализ на охладени череши с ядивни покрития от хитозан;
 • • Биогеохимични критерии за хеобходимостта на животните от макро и микроелементи;
 • • Птичите ретровируси – предизвикателства и възможности;
 • • Създаване и управление на цъфтящи полски ивици за опазване на биоразнообразието и за устойчиво земеделие;
 • • Оценка на риска от хранителните инфекции, предизвиквани от контаминация на храни от неживотински произход в Европа за периода 2007 - 2013г.;
 • • Рискове и последици, свързани с неправилната употреба на пестициди;
 • • Вероятни рискове при миграцията на материали в контакт с храни използвани при производството, съхранението и обработката на фуражи;
 • • За“ и „Против“ генетично модифицираните организми;
 • • Хранителни добавки, добавки в храни и хранителни алергии;
 • • Анализ на състоянието на фуражите за някои микотоксини в България въз основа на данни за 2013г.;
 • • Актуални проблеми при здравето на растенията през 2014 г.-Fusarium sp. по житните култури.