БЪЛГАРСКИ КОНТАКТЕН ЦЕНТЪР

НА ЕВРОПЕЙСКИ ОРГАН ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ

Международен курс на тема "Оценка на риска от биологични опасности в храни"На 17 ноември 2011 г. Българският фокален център се проведе международен  курс на тема "Оценка на риска от биологични опасности в храни".

Програмата на курсаПрезентации:

QMRA on Campylobacter in broiler meat production: setting control options and performance objectives and/or targets, Marta Hugas, Ernesto Liebana, Pablo Romero Barrios, Maria Teresa Da Silva Felicio, Winy Messens, Renata Leuschner, Michaele Hempen, Fulvio Barizzone, Pietro Stella, Alessandro Broglia and  Luis Vivas-Alegre, Unit on Biological Hazards (BIOHAZ)Microbiological Risk Assessment оf food-borne pathogens in the European Food Safety AuthorityMarta Hugas, Ernesto Liebana, Pablo Romero Barrios, Winy Messens, Renata Leuschner, Michalea Hempen, Fulvio Barizzone, Pietro Stella, Alessandro Broglia, Maria Teresa Da Silva Felicio and  Luis Vivas-Alegre, Unit on Biological Hazards (BIOHAZ)MRA(s) on Salmonella in poultry: setting targets at primary production,Marta Hugas, Ernesto Liebana, Pablo Romero Barrios, Winy Messens, Renata Leuschner, Michalea Hempen, Fulvio Barizzone, Pietro Stella, Alessandro Broglia, Maria Teresa Da Silva Felicio and  Luis Vivas-Alegre, Unit on Biological Hazards (BIOHAZ)СЪСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВИ ПРЕД МИКРОБИОЛОГИЧНИЯ КОНТРОЛ НА ХРАНИТЕ КАТО ФАКТОР ЗА ПОВИШАВАНЕ ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ОЦЕНКА НА РИСКА, ХРИСТО НАЙДЕНСКИ, ИНСТИТУТ ПО МИКРОБИОЛОГИЯ ‘СТЕФАН АНГЕЛОВ’- АСОЦИИРАН С ИНСТИТУТ ПАСТЬОР, ПАРИЖ, БАНБолести, причинени от токсични плесени при животните и оценка на риска, проф. д-р Лидия Борисова, двмнПроизводствен микробиологичен контрол и безопасност на храните , Доц. д-р Р. ЕНИКОВА, дм, НЦОЗААнализ на микробиологичния риск от L. monocytogenes при производството и търговията на нестерилни рибни продукти, Проф. д-р Йордан Гогов,НДНИВМИ

Снимки

altaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltalt