БЪЛГАРСКИ КОНТАКТЕН ЦЕНТЪР

НА ЕВРОПЕЙСКИ ОРГАН ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ

МЕЖДУНАРОДЕН СЪВМЕСТЕН КУРС НА EFSA – BULGARIAN FOCAL POINT „ОЦЕНКА НА РИСКА ОТ ПЕСТИЦИДНИ ОСТАТЪЦИ В ХРАНИ”, 10 ЮНИ 2011 г.
На 9 и 10 юни в София, в НЦОЗА се проведе МЕЖДУНАРОДЕН СЪВМЕСТЕН КУРС НА EFSA – BULGARIAN FOCAL POINT „ОЦЕНКА НА РИСКА ОТ ПЕСТИЦИДНИ ОСТАТЪЦИ В ХРАНИ”.ПРОГРАМАТА НА КУРСА
Практическо обучение - 9 юни
ПРЕЗЕНТАЦИИ

Risk assessment of consumer’s exposure to pesticide residues in food”, Daniela Brocca, PraPer UINT EFSA


Data collection, validation and warehousing: Standard Data Model for Analytical Measurements in Food and Feed, JANE RICHARDSON, PraPer UINT EFSA


БЪЛГАРСКАТА БАЗА ДАННИ ЗА  КОНСУМАЦИЯ НА ХРАНИ – ОСНОВА ЗА ОЦЕНКА НА РИСКА ОТ ПЕСТИЦИДНИ ОСТАТЪЦИ, доц. д-р Стефка Петрова, Национален Център по Обществено Здраве и АнализиОЦЕНКА ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ПЕСТИЦИДНИТЕ ОСТАТЪЦИ В ХРАНИТЕ,доц. д-р Р.Вачкова-Петрова,дмнЕКСПЕРИМЕНТАЛНИ ДАННИ ЗА  ЗАВИСИМОСТ НА ТОКСИЧНОСТ ЗА РАЗВИТИЕТО  ОТ ХИМИЧЕСКАТА СТРУКТУРА НА РАЗЛИЧНИ ГРУПИ ПЕСТИЦИДИ, доц.д-р Татяна  ВергиеваОЦЕНКА на РИСКА от ПЕСТИЦИДИ в  ХРАНИ от ЖИВОТИНСКИ ПРОИЗХОД, доц. К.Киров, БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ по  БЕЗОПАСНОСТ на ХРАНИТЕ, ЦЕНТРАЛНА ЛАБОРАТОРИЯ по ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНА  ЕКСПЕРТИЗА и ЕКОЛОГИЯМониторинг на пестицидни остатъци в продукти от животински произход, димитринка господинова,   БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ по  БЕЗОПАСНОСТ на ХРАНИТЕ


СНИМКИ

altaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltalt