БЪЛГАРСКИ КОНТАКТЕН ЦЕНТЪР

НА ЕВРОПЕЙСКИ ОРГАН ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ

IX НАЦИОНАЛЕН КОНГРЕС ПО ХРАНЕНЕ


Българското дружество по хранене и диететикаобявява провеждането на

 


IX НАЦИОНАЛЕН КОНГРЕС ПО ХРАНЕНЕ


 „Науката за хранене – между съмненията и доказателствата”


 


Международен дом на учените “Фр. Ж. Кюри”,


КК “Св. Константин и Елена”, гр. Варна


19–22 май 2011 г.
Официален организатор: Арбилис ООД


 


Българското дружество по хранене и диететика и Арбилис имат удоволствието да поканят нутрициолози, общопрактикуващи лекари, болнични и извънболнични специалисти на IX Национален конгрес по хранене.
Научната програма ще представи актуална информация за превантивните и лечебни аспекти в областта на храненето както за специалистите по хранене и медицинските лица, така също и за широката общественост. Убедени сме, че в рамките на конгреса участниците ще имат активен обмен на опит и знания и ползотворни научни дискусии.


Основни направления в научната програма:


·         Физиология и биохимия на храненето


·         Състав и безопасност на храните


·         Хранителна епидемиология. Хранителна политика. Съвременна диагностика на хранителения статус на населението


·         Съвременни хранителни технологии


·         Хранителни добавки


·         Функционални храни и напитки


·         Хранене при спортисти и хранене при екстремални условия


·         Нови храни и медикаменти в лечението на съвременните заболявания. Хранителна превенция и диетотерапия


·         Актуални аспекти на затлъстяването и асоциирани заболявания. Метаболитен синдром – профилактика и лечение


·         Клинично хранене – ентерално и парентерално хранене


Важни дати:


Срокове за регистрация:      
 • Ранна регистрация – до 15.04.2011 г.

 •     
 • Късна регистрация – от 16.04.2011      г. до 9.05.2011 г.

 •     
 • Регистрация на място – от      19.05.2011 г.


Срок за изпращане на резюмета – до 30.03.2011 г.


 


Комитети


Председател на IX Национален конгрес по хранене проф. д-р Божидар Попов, дмн


Научен комитет:


Проф. д-р Донка Байкова, дм – МУ, София


Проф. Фани Рибарова, дб – МУ, София


Проф. д-р Симеон Стойнов, дмн – МУ, София


Проф. д-р Сабина Захариева, дмн – МУ, София


Проф. д-р инж. Желязко Симов – УХТ, Пловдив


Проф. Любка Георгиева, дм – ИКХТ, София


Доц. д-р Стефка Петрова, дм – директор на НЦООЗ


Доц. д-р Даниела Попова, дм – МУ, София


Доц. д-р Евгени Стойнев, дм – НМТБ ''Цар Борис III''


Доц. д-р Мариана Маринова, дм – МУ, София


Доц. д-р Росица Еникова, дм – НЦООЗ


Доц. д-р Нина Гочева, дм – МУ, София


 


Организационен комитет :


Доц. д-р Александър Пенков, дм – МУ, София


Доц. д-р Веселка Дулева, дм – НЦООЗ


Доц. Констанца Ангелова, дм – НЦООЗ


Доц. д-р Стоянка Попова, дм – МУ, Варна


Доц. д-р Боряна Кавалджиева, дм – МУ, Варна


Гл. ас. д-р Димитър Христов – МУ, София


Д-р Светлана Кирякова – СРИОКОЗ


Ст. ас. д-р Мария Николова – МУ, София


Докторант д-р Росица Попова – МУ, София


Д-р Борислав Георгиев – УНКБ


Иван Батаклиев – Арбилис


 


За допълнителна информация:


Арбилис ООД

София 1142

бул. „Васил Левски" 58A

Тел.: 02/ 989 88 77

Факс: 02/ 950 17 16

Е-
mail: events@arbilis.comТакси за регистрация:      
 • Ранна регистрация – 70 лв.

 •     
 • Късна регистрация – 100 лв.

 •     
 • Регистрация на място – 100 лв.


Регистрационната такса включва:      
 • Достъп до всички научни сесии

 •     
 • Делегатски комплект

 •     
 • Най-новият брой на сп.      „Наука Диететика”

 •     
 • Кафе паузи

 •     
 • Коктейл „Добре дошли”

 •     
 • Гала вечеря


www.congressBDHD2011.arbilis.com