БЪЛГАРСКИ КОНТАКТЕН ЦЕНТЪР

НА ЕВРОПЕЙСКИ ОРГАН ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ

Международен съвместен курс EFSA-Български фокален център по оценката на риска в хранителната верига

Програмата на курсаПрезентации

Controlling the inputs for accurate calculation of exposure, Dr Stefan FabianssonПредизвикателства в оценката на експозицията в България- доц. д-р Стефка Петрова, дм- Директор на НЦООЗ
Съвременни подходи за оценка на риска за здравето в безопасността на храните- ст.н.с.д-р Р.Вачкова-Петрова,дмнОценката на риска в светлината на новите предизвикателства в безопасността на храните-доц. Цвета Георгиева, дм,  Лаборатория за анализ на генетично модифицирани храни, НЦООЗЕлементи на оценката на микробиологичния риск в храните в българската практика- доц. д-р Росица Еникова, дм, Лаборатория "Микробиология на храните", НЦООЗАктуални проблеми при оценка на риска от норовируси в двучерупчести мекотели- проф. д-р Йордан Гогов, НДНИВМИ - София
Microbiological Risk Assessments in the EU-Marta Hugas, Ernesto Liebana, Bart Goossens, Pablo Romero Barrios, Michalea Hempen, Fulvio Barizzone, Renata Leuschner, Pietro Stella, Alessandro Broglia and  Luis Vivas-Alegre

Unit on Biological Hazards (BIOHAZ)
Оценка на риска от COXIELLA BURNETTI в някои животински продукти- проф. д-р Светослав Мартинов, д.в.м.н.Risk assessment of chemical contaminants in foods- Мari Eskola,Scientific officer, EFSA, Unit on ContaminantsОценка на риска за здравето при добавките в храните- ст.н.с. д-р Р.Вачкова-Петрова,дмнХранителна експозиция на потребителите от пестицидни остатъци в растителни суровини, произведени в България- д-р Росица Младенова, Сектор “Разрешаване на продукти за растителна защита”, Национална служба за растителна защита
Оценка на риска при опаковките, преднаначени за контакт с храни- инж. Майя Стойчева, Акредитиран Изпитвателен Център АЛМИ ТЕСТСнимкиaltaltaltaltaltaltaltalt