БЪЛГАРСКИ КОНТАКТЕН ЦЕНТЪР

НА ЕВРОПЕЙСКИ ОРГАН ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ

Започна регистрацията на експерти по безопасността на храните


    
        
            
            
        
    

            

alt


            
Министерство на земеделието и храните

            София - 1040, бул. "Христо Ботев" 55,

            Дирекция “Връзки с обществеността и протокол”

            Тел. 02 985 11 226; 02 985 11 269

            e-mail : press@mzh.government.bgЗа първи път у нас е създадена единна база за регистрация на експерти, работещи в областта на безопасността на храните. Това стана ясно на приключилата конференция на Българския фокален център на EFSA (Европейският орган по безопасност на храните). В новосъздадената база данни могат да се регистрират всички експерти, чиято дейност е свързана с оценка на риска по отношение безопасността на храните, в това число учени, ветеринарни и хуманни лекари, експерти, специалисти, служители в институциите, научните институти и лабораториите към Министерство на земеделието и храните и Министерство на здравеопазването, както и независими външни експерти и специалисти.

Регистрираните експерти ще могат да получават своевременно информация за събития и новости в областта на безопасността на храните и оценката на риска. Те ще могат да участват и в допитвания, ще могат да дават своите коментари и препоръки по отношение изготвяните официални политики в областта на безопасността на храните, уточни по време на конференцията д-р Тери Врабчева, Ръководител на Българския фокален център на Eвропейския орган по безопасността на храните.

Д-р Венцислава Тасева, директор на дирекция „Здравеопазване на животните и безопасност на храните” към Министерство на земеделието и храните представи по време на конференцията одобрената от Министерски съвет и парламента Стратегия за създаването на Българска агенция по безопасност на храните. Тя запозна участниците с етапите, които предстоят във връзка с подготовката на създаването на органа и неговото реално функциониране. В момента е изготвен законопроект за създаването му и тече съгласуване по него, уточни д-р Тасева.

По време на конференцията бяха представени множество научни разработки, свързани с най-съвременните методики по оценка на риска, както и превенция на разпространението на заболявания, свързани с етапите на обработка и съхранение по цялата хранителна верига.

Регистрацията в базата данни на експертите по безопасността на храните се извършва на следния електронен адрес:

http://experts.focalpointbg.com/1 октомври 2010 г.      

Дирекция „Връзки с обществеността и протокол”, МЗХ