БЪЛГАРСКИ КОНТАКТЕН ЦЕНТЪР

НА ЕВРОПЕЙСКИ ОРГАН ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ

На 30 септември 2010 г. в София се проведе Третата национална конференция

На 30 септември 2010 г. в София се проведе третата национална конференция на Българския фокален център на EFSA.ПРОГРАМАТА
Презентации

Оценка на експозицията-актуални проблеми- доц. д-р Стефка Петрова, дм, Член на Консултативния съвет на EFSA- заместник- председател на Експертния съвет по оценката на риска на храните към МЗ, директор на НЦООЗПредложение на EFSA за нови Европейски стойности за прием ан хранителни вещества-  база за етикетиране на храните в Европа- доц. д-р Стефка Петрова, дм, Член на Консултативния съвет на EFSA- заместник-председател на Експертния съвет по оценката на риска на храните към МЗ, директор на НЦООЗОценка на хранителни и здравни претенции при етикетиране на храните- доц. д-р Веселка Дулева, дм, НЦООЗОценката на риска и химическата безопасност на храните- доц. д-р Тери Врабчева, дм, Ръководител на направление "Храни и хранене", НЦООЗСъвместен геномен център- нови и традиционни продукти в областта на храните и тяхната безопасност и качество- акад. Атанас Атанасов и доц. Мария ШишиньоваМикробиологични опасности в българските храни- доц. д-р Р.Еникова,дм, Й.Тачев, НЦООЗНационална програма за надзор и ерадикация на инфлуенца А по птиците, класическа чума по птиците, класическа чума по свинете и шап по чифтокопитните животни в периода след присъединяването на РБългария към ЕС- Г.Георгиев, Е.Иванова, М.Петров, И.Ченчев, Г.Гужгулова, А.Маринова, Л.Полихронва, НДНИВМИ, СофияСъстояние и необходимост от внедряване на модерни методи за контрол в системите за безопасност на храните в България- доц. д-р А. Ангелов, кат. Биотехнология, Университет по хранителни технологии, ПловдивГМ храните в България – актуални проблеми при оценката на риска- доц. Цвета Георгиева,дм, НРЛ по ГМ храни, НЦООЗ


Оценка на риска за експозиция на потребителите от химични замърсители при прилагане на растителна защита-ас. д-р Р. Младенова, ас. Д. Щерева, ас. А. Нейкова, Институт за защита на растенията, Национална служба за растителна защитаНитратния проблем- вчера и днес- доц. д-р Венцислава Ванчева, доц. д-р Хриска БотеваКонтрол растежа на Listeria monocytogenes в охладени майонезни салати- доц. д-р Тана Сапунджиева, Институт по консервна промишленост, Пловдив
Оценка на риска по цялата хранителна верига: Рискови фактори за наличието на CAMPYLOBACTER  SPP. в птиче месо- Въшин И., Павлов А., Стоянчев Т. , Тракийски университет, ветеринарномедицински факултетСъвременни методи в микробиологичния контрол на храни и оценка на риска- доц. д-р Х. Найденски,двм, Институт по микробиология, БАНЕфект от дезинфекцията в месопреработвателни предпириятия върху плазмокоагулазоположителните стафилококи- доц. д-р Валентин Русев, гл. ас. д-р Тодор Стоянчев, проф. д-р Иван Въшин, проф. д-р Александър Павлов, Тракийски университет, Ветеринарномедицински факултет, Катедра “Хигиена, технология и контрол на хранителните продукти, ветеринарно законодателство и мениджмънт”, гр. Стара ЗагораЕкологични подходи  за редуциране употребата на пестициди и синтетични торове при производството на зеленчуци- доц. д-р Стойка Машева, ас. Винелина Янкова, гл. ас. д-р Иванка Тринговска, Институт по зеленчукови култури „Марица”, Пловдив

Снимки
altalt