БЪЛГАРСКИ КОНТАКТЕН ЦЕНТЪР

НА ЕВРОПЕЙСКИ ОРГАН ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ

На 2 юни 2010г. в Дома на науката и техниката , София, ще се проведе ВТОРА НАЦИОНАЛНА КРЪГЛА МАСА НА ТЕМА “Качеството на храните - практики за поддържане и гаранция, проблеми и перспективи”

Пълна информация за събитието