БЪЛГАРСКИ КОНТАКТЕН ЦЕНТЪР

НА ЕВРОПЕЙСКИ ОРГАН ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ

ВТОРА НАЦИОНАЛНА КРЪГЛА МАСА НА ТЕМА “Качеството на храните - практики за поддържане и гаранция, проблеми и перспективи”, 2 юни 2010 г., София, Дом на науката и техниката


СЪЮЗ  ПО   ХРАНИТЕЛНА  ПРОМИШЛЕНОСТ


Федерация на научно-техническите съюзиВТОРА НАЦИОНАЛНА  КРЪГЛА  МАСА НА ТЕМА