БЪЛГАРСКИ КОНТАКТЕН ЦЕНТЪР

НА ЕВРОПЕЙСКИ ОРГАН ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ

Осма среща на фокалните центрове на EFSA

На 5 и 6 май 2010 г. в гр. Мадрид, Испания, се проведе 8-та среща на Фокалните центрове към EFSA по оценката на риска.На срещата присъстваха представители на фокалните центрове от страните-членки на ЕС и кандидат-членките Македония, Хърватска и Турция.Основните въпроси, обсъждани на срещата бяха:•    Електронната платформа за обмен на информация между фокалните центрове: възможности, функции, качени документи- актуализация от работната група.

•    Базата данни за организациите по член 36-  подходи за кандидатстване, попълване на документацията, регистрация.

•    Електронната система за обмен на информация между организациите по член 36- информация за активни и приключили проекти.

•    Мандат и отчитане на дейността на Фокалните центрове за 2010 г.

•    Испанската агенция по безопасност на храните и храненето (АЕSAN).altaltaltaltaltalt