БЪЛГАРСКИ КОНТАКТЕН ЦЕНТЪР

НА ЕВРОПЕЙСКИ ОРГАН ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ

Седма среща на Фокалните центрове към EFSA по оценката на риска

На 27 и 28 януари 2010 г. в гр. Париж, Франция, се проведе 7-та среща на Фокалните центрове към EFSA по оценката на риска. България бе представена от доц. д-р Тери Врабчева, ръководител на Българския Фокален център. На срещата присъстваха представители от Хърватска, Република Македония и Турция, кандидат членки за ЕС, в качеството на наблюдатели. Основните въпроси, обсъждани на срещата бяха:

•    Отчета за дейността на Фокалните центрове за 2009 г.;

•    Електронната платформа за обмен на научна информация – осигуряване на по-широк достъп, публикуване на месечни доклади, 516 документа са качени до края на 2009 г.;

•    Работни програми и стратегически работни планове на страните-членки по безопасност на храните;

•    Дейности по Чл. 36 – 15 проекта са обявени за 2009 г.; България няма участие в проектите; Art. 36-NET е обявена на 17 декември 2009 г.; Всяка организация от чл. 36 има достъп до този екстранет; Предстои актуализиране на списъка по чл. 36

•    Базата данни от експерти на EFSA – броя на експертите вече надхвърля 2000 от всички европейски страни и извън ЕС; от България в тази база данни са включени 28 експерта;

•    Пан-европейско проучване върху пчелните колонии - пример за отлично сътрудничество;

•    On – line EFSA журнал – стартира на 18 декември 2009 г.; Публикуване на всички становища на EFSA;

•    Обучение по оценка на риска - EFSA ще организира модул за общите принципи на оценката на риска с участие на експерти от панелите през 2011 г.

altaltaltaltaltalt