БЪЛГАРСКИ КОНТАКТЕН ЦЕНТЪР

НА ЕВРОПЕЙСКИ ОРГАН ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ

Предстоящо заседание на Експертния съвет
    
        
            
        
    
На 03.02.2010 г. от 14 часа в сградата на МЗ на пл. "Св. Неделя", на 4 етаж, ще се състои заседание на Експертния съвет по оценката на риска към МЗ.

            Дневен ред на заседанието