БЪЛГАРСКИ КОНТАКТЕН ЦЕНТЪР

НА ЕВРОПЕЙСКИ ОРГАН ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ

Обучение по оценка на рискаОт 1 до 4 септември в Боровец се проведе обучение  по оценка на риска от наличието на пестицидни остатъци и микотоксини в храни,  организирано и финансирано от холандското правителство. От българска страна  взеха участие научни работници от НЦООЗ, Националния диагностичен  ветеринарно-медицински научен институт, експерти по безопасност на храните от МЗ  и МЗХ. Rob Theelen, специалист по оценка на риска от Холандската агенция по  безопасност на храните запозна българските експерти с основните принципи и  подходи при анализа на риска.altaltaltaltaltaltaltaltaltalt