БЪЛГАРСКИ КОНТАКТЕН ЦЕНТЪР

НА ЕВРОПЕЙСКИ ОРГАН ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ

Втори семинар "Оценката на риска и неговата институционална рамка" - Бояна, 15 май 2009 г.

На 15 май 2009 г. в резиденция "Бояна" се проведе втори семинар на тема "Оценката на риска и неговата институционална рамка", който е продължение на първия семинар, проведен в МЗХ, 10-11 март. Бяха представени предложенията на международните експерти за институциализиране на оценката на риска в България. Прието бе предложението за създаване на работна група, която да подготви документ по въпроса за представяне пред Парламента, Министерския съвет, МЗ, МЗХ.

Снимки от семинараaltaltaltaltaltalt