БЪЛГАРСКИ КОНТАКТЕН ЦЕНТЪР

НА ЕВРОПЕЙСКИ ОРГАН ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ

Семинар "Оценката на риска и неговата институционална рамка"


На 10 и 11 март 2009 в Министерство на земеделието и храните се проведе семинар "Оценката на риска и неговата институционална рамка". Семинарът бе организиран от European Commissions DGEnlargementв рамките на TAIEX.АGENDA

alt

altaltaltaltaltaltaltaltaltalt