БЪЛГАРСКИ КОНТАКТЕН ЦЕНТЪР

НА ЕВРОПЕЙСКИ ОРГАН ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ

"Присъединете се към EFSA за оценка на рисковете за безопасността на храните в Европа- семинар в Будапеща, 29-30 октомври 2008 г.

      EFSA организира два семинара за научни експерти от страните членки на ЕС през октомври и ноември, за да насърчи водещите специалисти от тези страни да кандидатстват за членове на научните панели на EFSA. Съставът на Научния комитет и панелите ще бъде обновен през 2009 и на 23 октомври 2008 г. EFSA отправи покана за нови членове.Първият семинар се състоя на 29 и 30 октомври
2008 г. в Будапеща, Унгария. На него присъстваха учени главно от България, Кипър, Унгария, Малта, Румъния и Словения. Българската делегация бе представена от 8 научни работници от различни институции в областта на оценка на риска, например безопасност на храни и фуражи, хранене, токсикология, химия, здраве и благополучие на животните, растителна защита и здраве на растенията. Присъстващите бяха информирани за работата на EFSA и насърчени да кандидатстват за включване в европейската мрежа на най-добрите учени в областта на безопасността на храните.Дневният ред включваше представяне на EFSA и неговите научен комитет и панели, обяснение на процедурата за кандидатстване и подбор, презентации от настоящи членове на панелите на изследвания на случаи от различни области от компетенцията на EFSA, дискусия на кръгла маса с експерти на EFSA за членството в панелите на EFSA.Участието бе само с покани. EFSA организира подобен семинар във Варшава, Полша, на 27 ноември
2008 г.    
Програма на конференциятаСписък на участниците от България
altaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltalt