БЪЛГАРСКИ КОНТАКТЕН ЦЕНТЪР

НА ЕВРОПЕЙСКИ ОРГАН ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ

Първа национална конференция на Фокалния център

На 26 септември 2008 г. се проведе Първата национална конференция на Българския Фокален център на EFSA- Програма на конференциятаПрезентации:

1.  EFSA, Scientific Cooperation and Focal Points, Ilias Papatryfon-представител на ЕFSA

2.  Консултативен съвет на EFSA, ст.н.с.д-р Стефка Петрова,дм

3.  Български фокален център на EFSA, ст.н.с.д-р Тери Врабчева,дм

4.  Структура, цели, задачи и дейности на EFSA, ст.н.с.д-р Румяна Вачкова,дм

5.  Биологични опасности в храните, ст.н.с.д-р  Росица Еникова,дм

6.  Добавки в храни и хранителни източници добавяни към храните, ст.н. с.д-рТатяна Вергиева,дм


7.  Замърсители в хранителната верига, ст.н.с.д-р Тери Врабчева,дм

8.  Научен панел по растително здраве, ст.н.с.д-р Оля Караджова


9.  Партньорска проверка по оценка на риска от пестициди, ст.н.с.д-р Живка Халкова, дм

10. Научен панел"Здраве и благосъстояние на животните", ст.н.с.д-р Йордан Гогов

11. EFSA / NDA / DATEX - научно-експертна комисия по хранене: секция "Данни и експозиция-ст.н.с.д-р Констанца Ангелова,дм"

  Снимки от Конференциятаaltaltaltaltaltaltaltaltaltalt