БЪЛГАРСКИ КОНТАКТЕН ЦЕНТЪР

НА ЕВРОПЕЙСКИ ОРГАН ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ

Посещение на ръководителя на Българския Фокален център

На 30 юли 2008 г. в гр. Дъблин, доцент д-р Тери Врабчева, ръководител на Българския Фокален център към EFSA, посети Ирландската агенция по безопасност на храните. Тя има работна среща с представителите на Ирландския Фокален център Alan Reilly и Anne-Marie Boland. Бяха обсъдени въпроси относно бъдещо сътрудничество между Фокалните центрове.alt

alt