БЪЛГАРСКИ КОНТАКТЕН ЦЕНТЪР

НА ЕВРОПЕЙСКИ ОРГАН ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ

Създаден е Български фокален център към EFSAПонастоящем EFSA изгражда нови структури в държавите – членки, т. нар. Фокални точки (Focal Point), чиято основна цел е да подпомага дейността на члена на Консултативния съвет

Фокалната точка работи в тясно сътрудничество с члена на Консултативния съвет и подпомага неговата дейност.За Фокална точка на EFSA  по оценката на риска за България е определен  Центъра за координация и подкрепа на обучението по контрола върху безопасността на храните, функционална структура в рамките на НЦООЗ с лице за контакт доцент д-р Тери Врабчева като ръководител на този Център.повече информация