БЪЛГАРСКИ КОНТАКТЕН ЦЕНТЪР

НА ЕВРОПЕЙСКИ ОРГАН ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ

ПубликацииЕпидемията от вирусна треска Чикунгуня бързо се разпространява на О-в Хаити на Карибите


Ролята на комарите за разпространението на западнонилската треска (ЗНТ) във Войводина, Сърбия през 2013 г: прогноза за април-октомври 2014
Случаи на хемотрансфузионен хепатит Е в Германия през 2013 г.За връзката между пестицидите и раковите заболяванияПроучване върху безопасността на храните и хранителните услуги в рамките на Световното първенство по футбол в Бразилия през 2014г


СЪЗДАВАНЕ НА КОНЦЕПТУАЛНА РАМКА ОТ ФАКТОРИ ВЛИЯЕЩИ ВЪРХУ РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА ТУБЕРКУЛОЗАТА ПО ГОВЕДАТА (ТГ) В ЕВРОПА


Молекулярно-генетични проучвания на изолати на вируса на АЧС (Genotype II) от Централна и Източна Европа


Обобщени резултати от отчета на Референтната лаборатория на ЕС по AI и NDV, представен на 20-та Юбилейна годишна среща на експерти от НРЛ на дъпжавите-членки на ЕС по Инфлуенца А и Нюкасълска болест по птиците (NDV) в гр. Лелищад, Холандия от 20-22 май 2014 г.


Научен материал относно миграцията на Бисфенол А от консервирани домати, които са произведени в Италия


КЪМ КРАЯ НА МАЙ ОТ НОВОТО ВИРУСНО ЗАБОЛЯВАНЕ БЛИЗКОИЗТОЧЕН РЕСПИРАТОРЕН СИНДРОМ (MERS- COV) В СВЕТА СА ЗАБОЛЕЛИ 614 ЧОВЕКА, ОТ КОИТО 184 СА УМРЕЛИ. СЗО СЧИТА, ЧЕ ВСЕ ОЩЕ Е РАНО ДА СЕ ОБЯВЯВА СПЕШНА ЕПИДЕМИЧНА СИТУАЦИЯ


Доклад на Латвия по отношение съдържанието на полициклични ароматни въглеводороди в опушени месни храниИНФОРМАЦИЯ за VII-та Национална конференция по хранене Варна, 16-18 май, 2014 г.


Фиторемедиацията – екологичен метод за очистване на почви, замърсени с пестициди и други химикали


СПОНГИФОРМНАТА ЕНЦЕФАЛОПАТИЯ ПО ГОВЕДАТА КАТО КЛАСИЧЕСКИ ПРИМЕР ЗА ПРЕДНАМЕРЕНА ЧОВЕШКА НАМЕСА (БЕЗ ОСЪЗНАВАНЕ НА ПОСЛЕДСТВИЯТА) ЗА СЪЗДАВАНЕТО НА НОВ БИОЛОГИЧЕН/ЗАРАЗЕН РИСК


ИМА ЛИ В БЪЛГАРИЯ ВИДОВЕ КУЛИКОИДИ, КОИТО МОГАТ ДА ПРЕНАСЯТ ВИРУСА НА ИНФЕКЦИЯТА ПО ПРЕЖИВНИТЕ ЖИВОТНИ ШМАЛЕНБЕРГ?


ФАКТОРИ, ПРЕДИЗВИКВАЩИ НОВОВЪЗНИКВАЩИ БИОЛОГИЧНИ РИСКОВЕ ЗА ЗДРАВЕТО НА ХОРАТА И ЖИВОТНИТЕ


Епидемията от вирусна треска Чикунгуня бързо се разпространява на О-в Хаити на КарибитеПРЕПОРЪКИ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОФИЛАКТИЧНА ИМУНИЗАЦИЯ СРЕЩУ ГРИП В ЕВРОПА: ВАКСИНИРАНЕ НА РАЗЛИЧНИТЕ ГРУПИ ОТ НАСЕЛЕНИЕТО ПО ВРЕМЕ НА ПЕРИОДА ПРЕДИ ПАНДЕМИЯТА ПРЕЗ 2008-2009 Г, ПО ВРЕМЕ НА ПАНДЕМИЯТА ПРЕЗ 2009-2010 Г И СЛЕДЕПИДЕМИЧНИЯ ПЕРИОД ПРЕЗ 2010- 2011 Г


Ролята на комарите за разпространението на западнонилската треска (ЗНТ) във Войводина, Сърбия през 2013 г: прогноза за април-октомври 2014


„Археологични“ и вирусологични доказателства за инфекции със свински и птичи Инфлуенца А вируси, различни от тип А (H5N1) при хораОпит за приоритизация и оценка на последиците от прекарано заболяване с влошаване качеството на живота от 14 патогенни агента, произтичащи от храните в САЩИнформация относно проект TDS (Общи диетични изследвания) на Френската агенция по безопасност на храните


Предстоящи промени в Директива 2001/18/ЕО ли забраняват отглеждането на ГМО на тяхна територия


Препоръки на Френската Агенция по Безопасност на Храните относно хранителни добавки за отслабване, съдържащи р-синефринИзменение на законодателството (Регламент № 1333/2008 на Европейския парламент и на Съвета и на приложението към Регламент № 231/2012) във връзка с нова хранителна добавка- съполимер на поливиниловия алкохол, присаден върху полиетиленгликол
Високопатогенна инфлуенца по птиците H5N8 във ферма за бройлери в ЯпонияДВЕ ГОДИНИ СЛЕД УСТАНОВЯВАНЕТО НА БЛИЗКОИЗТОЧНИЯ РЕСПИРАТОРЕН СИНДРОМ (БИРС) - ПОЛОЖЕНИЕТО ПРЕЗ АПРИЛ 2014 Г СЕ ВЛОШАВАПОЛОЖИТЕЛНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗСЛЕДВАНИЯТА НА ЕДНОГЪРБИ КАМИЛИ В ОМАН ЗА ВИРУСА ПРИЧИНЯВАЩ БЛИЗКОИЗТОЧНИЯ РЕСПИРАТОРЕН СИНДРОМ (MERS-COV)ЗАПЛАХА ОТ РЕЗИСТЕНТНОСТ КЪМ АНТИБИОТИЦИЗНАЧЕНИЕ НА СЕЛЕНА ВЪВ ФУРАЖИТЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ДОМАШНИ ПТИЦИПродължава епидемията от вирусен хепатит А в Европа. Кейк, приготвен с микс от замразени боровинки е заподозрян като източник на инфекцията за Норвегия
ОЦЕНКА НА РИСКА ОТ ПРОНИКВАНЕ НА АФРИКАНСКАТА ЧУМА ПО СВИНЕТЕ (АЧС) В ГЕРМАНИЯ ОТ ИЗТОЧНА ЕВРОПААнализ на епидемичен взрив от хепатит А в ЕС– бърза оценка на епидемичната обстановка от EFSA и ECDCЗа лечебните и пестицидни свойства на дървото ниимНадзор и превенция на нововъзникващи и възвръщащи се векторно - преносими вирусни заболявания, заплашващи Европа през 2014 г.
РЕЗИСТЕНТНОСТТА КЪМ АНТИБИОТИЦИТЕ – ЗАПЛАХА ЗА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО В САЩ през 2013 г.Научна оценка на проекта на държавната профилактична програма за задължителните мерки за профилактика и борба с болестите по животните през 2014 г. (чл. 118, ал. 1 от ЗВД)


ЕПИДЕМИОЛОГИЧЕН АНАЛИЗ НА ЗАПАДНОНИЛСКАТА ТРЕСКА ПРИ ХОРАТА В ГЪРЦИЯ, 2012 Г: ТРЕТА ПОРЕДНА ГОДИНА НА ТРАНСМИСИЯ НА ВИРУСА НА НАЦИОНАЛНО НИВО – ПОУКИ ЗА БЪЛГАРИЯ


ИНФОРМАЦИЯ ОТ СИСТЕМАТА ADNS НА DG SANCO ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА ОСОБЕНО ОПАСНИ ЗАРАЗНИ БОЛЕСТИ В ЕВРОПА ЗА ПЕРИОДА 21.3.2014- 28.3.2014

ИНФОРМАЦИЯ ОТ СИСТЕМАТА ADNS НА DG SANCO ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА ОСОБЕНО ОПАСНИ ЗАРАЗНИ БОЛЕСТИ В ЕВРОПА ЗА ПЕРИОДА 14.3.2014- 21.3.2014РЕГЛАМЕНТ (ЕС) НА КОМИСИЯТА за изменение на Регламент (ЕО) № 1881/2006 по отношение на максимално допустимите количества ерукова киселина в растителните масла и мазнини и в храните, съдържащи растителни масла и мазнини
СЪДЪРЖАНИЕ НА ПЕСТИЦИДНИ ОСТАТЪЦИ В КАФЕ, ЧАЙ И ПОДПРАВКИАНАЛИЗ НА ЕПИЗООТИЧНАТА ОБСТАНОВКА В ЕВРОПА СПОРЕД ИНФОРМАЦИЯ НА БЮЛЕТИНА ADNS (ANIMAL DISEASE NOTIFICATION SYSTEM)НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ (DG SANCO) ЗА ПЕРИОДА 7.03-14.03.2014 Г.Епидемичен взрив от норовирусни гастроентерити, свързан с консумацията на замразени ягоди в Германия през 2012 г.Разкриване на източника на инфекция при епидемичен взрив от хеморагична треска Денга на о-в Мадейра през 2012г.Преценка на климатичните промени в Европа за наличие на подходящи условия за развитието на комари от вида Aedes albopictus: Моделни подходи за възникване на екологични ниши на разпространение
Информация за работата на среща на Панела по общи стандарти за оценка на ефикасност, към Европейска и Средиземноморска организация по растителна защита (ЕРРО), Париж, Франция, 25-26 февруари 2014 год.Техническа консултация по отношение наличието на минимални количества генетично модифицирани (ГМ) култури в международния търговки обмен на храни и фуражиРЕГЛАМЕНТ (ЕС) НА КОМИСИЯТА за изменение на регламенти (ЕО) № 983/2009 и (ЕС) № 384/2010 по отношение на условията за използване на някои здравни претенции, свързани с въздействието на растителните стероли и растителните станоли за понижаване на нивото на LDL-холестерола в кръвта
БРУЦЕЛОЗАТА В ЕВРОПА ПРЕЗ 2012 Г (3). ОЦЕНКА НА РИСКА ОТ ПРОНИКВАНЕТО НА BR. ABORTUS И BR. MELITENSIS В БЪЛГАРИЯ
Епизоотологичен и епидемиологичен анализ на болестта бяс в Европа през 2012г. и прогноза за БългарияХимични замърсители в храните в резултат на обработката на хранитеТУБЕРКУЛОЗАТА ПО ГОВЕДАТА (ТГ) ПРЕЗ 2012 ГОДИНА В ДЪРЖАВИТЕ ЧЛЕНКИ (ДЧ) НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И ЕПИЗООТОЛОГИЧНА ПРОГНОЗА ЗА БЪЛГАРИЯ ЗА 2013, 2014 И 2015 Г.ПТИЦИТЕ НИКОГА НЕ СА ТРЕТИРАНИ И НИКОГА НЯМА ДА БЪДАТ ТРЕТИРАНИ С ХОРМОНИДокумент на среща на главните ветеринарни служители на държавите членки, Брюксел, 21 февруари 2014 гНАСОКИ ВЪВ ВРЪЗКА С ЦЕЛЕНАСОЧЕНО НАБЛЮДЕНИЕ ПРИСЪСТВИЕТО НА ХЛОРАТИ В ХРАНИ И ФУРАЖИ
Оценка на ефективността от приложението на ваксините срещу сезонния грипен вирус в Европа чрез комплексен анализ на циркулиращите вируси през 2012/13 г.
Нова болест пo кравите в Австралия, наречена 3D синдром все още с неразкрита етиология


Разпространение на Zika Virus (ZIKV) извън Африка и Азия
БИО ХРАНИНова система за надзор на респираторните заболявания при човека (Respiratory DataMart System), основаваща се на лабораторно получените резултати в Англия за периода 2009-2012 г.
Туристически караибски круиз приключва преждевременно след епидемичен взрив на инфекция с норовируси
ПРОБЛЕМЪТ С ОСТАРЕЛИТЕ ПЕСТИЦИДИХИГИЕНАТА НА УСТНАТА КУХИНА НА ЖИВОТНИ ОТГЛЕЖДАНИ КАТО ДОМАШНИ ЛЮБИМЦИ ЧРЕЗ Т. НАР. ДЕНТАЛНИ „ЛАКОМСТВА“


Нов биосензорен метод за откриване на салмонелаНАНОТЕХНОЛОГИИТЕ В ХРАНИ - РИСКОВЕ И ПОЛЗИ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯРЕЗУЛТАТИ ОТ МОНИТОРИНГА НА ТРАНСМИСИВНИТЕ СПОНГИФОРМНИ ЕНЦЕФАЛОПАТИИ (ТСЕ) В ЕС ПРЕЗ 2012 Г (REPORT TSE 2012)- ЗАЩО ИЗСЛЕДВАНИТЕ ГОВЕДА В БЪЛГАРИЯ СА НА МНОГО ПО-НИСКА ВЪЗРАСТ ОТКОЛКОТО В ДРУГИ 25 ДЪРЖАВИ ЧЛЕНКИ?
ПРИОРИТЕТНИ НОЗОЛОГИЧНИ ЕДИНИЦИ ЗА БЪЛГАРИЯ СЪГЛАСНО ГОТВЕНИЯ В МОМЕНТА РЕГЛАМЕНТ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ НА ЖИВОТНИТЕ НА ЕСНОВ ЕПИДЕМИЧЕН РИСК ЗА ЕВРОПА: ПЪРВИ СЛУЧАЙ НА ЛАБОРАТОРНО ПОТВЪРЖДАВАНЕ НА ВИРУСА ЗИКА (ZICA VIRUS)КОМЕНТАР НА РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР ЗА ЕПИЗООТИЧНАТА СИТУАЦИЯ ЗА АФРИКАНСКАТА ЧУМА ПО СВИНЕТЕ В РУСИЯ* И ОЦЕНКА НА РИСКА ОТ ПРОНИКВАНЕ В БЪЛГАРИЯДо колко ефективни са препаратите за дезинфекция, използвани  в хранително-вкусовата промишленост?Инфекция с вируса Schmallenberg при благородни елени във Франция през 2010-2012 г.Технически доклад - оценка на риска от Западно-нилска трескаЕфект на пестицидите като ендокринни нарушителиДЕПАРТАМЕНТ ЗА ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА ТОКСИКОЛОГИЯ И ЦЕНТЪР ЗА ДОКУМЕНТИРАНЕ И ОЦЕНКА НА АЛТЕРНАТИВНИ МЕТОДИ НА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ОПИТНИ ЖИВОТНИ (ZEBET). ГОДИШЕН ДОКЛАД НА ФЕДЕРАЛНИЯ ИНСТИТУТ НА ГЕРМАНИЯ ЗА ОЦЕНКА НА РИСКА (BfR) ЗА 2012Г.


Биологична безопасностНАЛИЧИЕ НА ХЛОРАМФЕНИКОЛ В НЯКОИ СЕЛСКОСТОПАНСКИ КУЛТУРИ В РЕЗУЛТАТ НА ЕСТЕСТВЕНОТО МУ ПРИСЪСТВИЕ В ПОЧВИТЕДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) НА КОМИСИЯТА от 12.12.2013 година за изменение на Регламент (ЕС) № 1169/2011 на Европейския парламент и на Съвета за предоставянето на информация за храните на потребителите във връзка с определението за „специално създадени наноматериали“


Продължава търсенето на източника на причинителя на Близкоизточния респираторен синдром - новия коронавирус MERS-CoV
Оценка на вирулентността и антимикробната резистентност на изолати Salmonella enterica, серовар Enteritidis от хора, птици и яйцаОценка на вирулентността и антимикробната резистентност на изолати Salmonella enterica, серовар Enteritidis от хора, птици и яйца


ИНФЕКЦИЯ ПРИ ХОРА ВЪВ ВЕЛИКОБРИТАНИЯ ПРИЧИНЕНА ОТ SALMONELLA GOLDCOAST СЛЕД КОНСУМАЦИЯ НА ОХЛЮВИ


СЪСТОЯНИЕ НА ФУРАЖИТЕ ПО ОТНОШЕНИЕ САЛМОНЕЛА  ПРИ ПРОИЗВОДСТВОТО И СЪХРАНЕНИЕТО ИМ.  МЕРКИ ЗА ПОНИЖАВАНЕ НА РИСКОВЕТЕ ОТ ЗАМЪРСЯВАНЕ
НЕОБИЧАЙНО НАРАСТВАНЕ НА СЛУЧАИТЕ НА ИНФЕКЦИИ ПРИ ХОРА В ЕС, ПРИЧИНЕНИ ОТ SALMONELLA MIKAWASIMA

ВЛИЯНИЕ НА MELOXICAM И КОМБИНАЦИИТЕ МУ С LEVOFLOXACIN, PAZUFLOXACIN, И ENROFLOXACIN ВЪРХУ АНТИОКСИДАТИВНАТА АКТИВНОСТ НА КРЪВНАТА ПЛАЗМА И ТЕЛЕСНАТА МАСА ПРИ ЗАЙЦИ


Хранителен взрив, причинен от E. coli O157:H7 в Канада и данни за случаите на Salmonella при животните и човека според годишния доклад за зоонозите в Дания през 2012 г.


Широкомащабна интегрирана борба с въвеждане на радиационно-стерилизирани мъжки Средиземноморски плодови мухи (Ceratitis capitata) в долината Неретва, Хърватска


Смесена система, предложена от Великобритания, за обозначаване на етикетите на храните с цветово кодиране и данни за хранителната информация е подложена на дискусия в ЕС


Ксеноестрогени (ендокринни нарушители)МИНЕРАЛНИТЕ МАСЛА В ШОКОЛАДОВИ КАЛЕНДАРИ И ДРУГИ ВИДОВЕ ХРАНИ


Комуникация на риска, осъществявана от Федералния институт за оценка на рискa (BfR)РЕЗУЛТАТИ ОТ ЕПИДЕМИОЛОГИЧЕН НАДЗОР НА ИМУНОДЕФИЦИТНИЯ СИНДРОМ В ЕС ЗА ПЕРИОДА 2003-2013. НАЙ-РИСКОВАТА ГРУПА СА ХОМОСЕКСУАЛИСТИТЕ ОТ 20 ДО 29 ГОДИНИЕвропейски център за профилактика и контрол на болестите (ECDC), Доклад за разпространението на тигровия комар Aedes albopictus в Европа Стокхолм, ноември 2013


ТЕЖЪК БЛИЗКОИЗТОЧЕН РЕСПИРАТОРЕН СИНДРОМ (MERS), 6-ТИ НОЕМВРИ 2013 ГОЦЕНКА БЕЗОПАСНОСТТА НА ЕЛЕКТРОННИТЕ ЦИГАРИ, ГОДИШЕН ДОКЛАД НА ФЕДЕРАЛНИЯ ИНСТИТУТ ЗА ОЦЕНКА НА РИСКА В ГЕРМАНИЯ (BFR) ЗА 2012 ГОДИНА


Нови насоки на ЕК за прилагане на Регламент 1169/2001/ЕС относно етикетирането на хранитеТЕРИТОРИАЛНО РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ГРИПЕН ВИРУС INFLUENZA A(H7N9) В КИТАЙ ПРЕЗ 2013 Г.


Употреба на цинков оксид във фураж за прасета при отбиване с цел намаляване употребата на антибиотици


Кърлежово-преносими енцефалити в България в периода 2009-2012 г.Оценка и контрол на риска от проникване на вируса на Африканската чума по свинете (ASFV) в държавите-членки на ЕС. Научен проект, финансиран по 7-ма Рамкова програма на ЕС - ASFRISK
Намаляване броя на случаите на животни, заболели от Schmallenberg вирус през сезон 2012-2013 г. във Франция и отмяна на забраната за внос на преживни животни в Беларус


Открити са антитела към Schmallenberg вирус (SBV) сред домашни преживни животни в Турция


ПРОЕКТ ЗА РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА ГД САНКО/7117/2013 “ОТГЛЕЖДАНЕ НА КОКОШКИ НОСАЧКИ НА ОТКРИТО И ПРОФИЛАКТИКА ТА ИНФЛУЕНЦАТА ПО ПТИЦИТЕ“


КРАТКА ИНФОРМАЦИЯ ОТ КОНФЕРЕНЦИЯ НА ТЕМА „ХУМАННО ОТНОШЕНИЕ КЪМ КУЧЕТА И КОТКИ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ“ 28-ми октомври 2013г., гр. Брюксел, БелгияНововъзникваща заплаха от инфекция при хора в Китай с вирус Avian Influenzа A, щам H7N9 през зимата на 2013г.Разпространение на бруцелозата по говедата и бруцелозата по овцете и козите в

Македония (2004- 2012 г). Доклад на Работната група за бруцелозата, към Европейската Комисия от среща проведена в Скопие, Македония, 14-15 май, 2013
Заключителна среща по международен проект RER/5/06 с Международната Агенция по Атомна Енергия, Виена, Австрия за Координиран контрол на възникващи и нововъзникващи трансгранични инфекции по животните
Епидемия от Западнонилска треска (ЗНТ) при хора в Сърбия през 2012 и 2013 г.


Свежест и качество на храните. Обозначаване за трайност на храните върху опаковките.Образуване на бактериални биофилми в хранително-вкусовата промишленост – проблем за безопасността на храните. Част III – Стратегии за контрол на образуването на бактериални биофилми


Образуване на бактериални биофилми в хранително-вкусовата промишленост – проблем за безопасността на храните. Част II – особености на проблема по отраслиНововъзникваща заплаха от инфекция при хора в Китай с вирус Avian Influenzа A, щам H7N9 през зимата на 2013г.Мерки за управление на риска от вируса Schmallenberg при внос на едри и дребни преживни животни и генетичен материал на територията на РусияГЕНЕТИЧНО МОДИФИЦИРАНИ СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ И РИБААнализ на хранителните инфекции в Канада, причинени от 30 вида патогенни причинителиПроучване върху критериите за определянето на ендокринните нарушители„НАТУРАЛЕН ПРОДУКТ”Образуване на бактериални биофилми в хранително-вкусовата промишленост – проблем за безопасността на храните. Част I – Обща характеристика и закономерности при образуване на биофилми
Проучване върху влиянието на бързите храни и напитки сред подрастващи на възраст 16-21 години


Проучване върху факторите, повлияващи зъбната ерозия при подрастващи на възраст 13-16 годиниАНАЛИЗ НА ДАННИТЕ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА СПОНГИФОРМНАТА ЕНЦЕФАЛОПАТИЯ ПО ГОВЕДАТА (СЕГ) В ДЪРЖАВИТЕ ЧЛЕНКИ НА ЕС И В ОСТАНАЛАТА ЧАСТ НА СВЕТА ЗА ПЕРИОДА 1987- 2012 Г.Безопасност на храните и оценка на риска в КитайОлово – замърсител в околната среда - източници и токсичност при хора и животни


Кадмий като замърсител в околната среда – източници и токсичност при хора и животниTреска от Западен Нил – епидемична ситуация към 26.09.2013 г.


Семинар на тема „Нови технологии и тенденции на глобалния пазар на фуражи през 2013 – 2014 година“ организиран от представителството на Американския департамент по земеделие (USDA) в гр. Велико Търново


Обобщен анализ на резултатите от мониторингова програма за изследване на пестицидни остатъци 2004 – 2010 год.АНАЛИЗ НА ФИТОСАНИТАРНИЯ РИСК ОТ ВРЕДИТЕЛИТЕ ПО КАРТОФИТЕ ОТ РОД EPITRIX  <(EPITRIX TUBERIS (GENTNER), E. CUCUMERIS (HARRIS), E. SIMILARIS (GENTNER) И E. SUBCRINITA (LECONTE)> ЗА БЪЛГАРИЯ
Ролята на ентерогрегативните Escherichia coli (EAEC) при инфекциозните чревни инфекции в Обединеното Кралство (UK) в периода от 1993 до 1996г. и 2008 - 2009г


Микробиологична безопасност на шамфъстъци и храни, съдържащи в състава си шамфъстъкTреска от Западен Нил – осъвременена епидемична ситуация към 12.09.2013 г. Заболяването навлиза в своя пикУсловия за внос на преживни животни и генетичен материал на територията на Руската ФедерацияЗаболявания, предавани по въздуха при пътуване в обществен наземен транспорт – литературен преглед
ИДЕЯТА ЗА ГЕНЕТИЧНО МОДИФИЦИРАНИТЕ РАСТЕНИЯКомпетенции на новосъздаденото Европейско социално-икономическо бюро по въпросите, касаещи генетично модифицираните организми (ГМО)МИКОТОКСИН ФОРУМ – 2013 ГОДИНАПредложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно инвазивни чужди видовеСЕРОЕПИДЕМИОЛОГИЯ (РЕАКЦИИ MICRONEUTRALISATIONMN И PSEUDOPARTICLE VIRUS NEUTRALIZATION ASSAY-PPNT) НА БЛИЗКОИЗТОЧНИЯ РЕСПИРАТОРЕН СИНДРОМ: ВИСОКИ ТИТРИ НА АНТИТЕЛА ПРИ КАМИЛИ В ЕГИПЕТ, ЮНИ 2013Г

ЕПИЗООТИЧНА СИТУАЦИЯ ПО ОТНОШЕНИЕ НА СПОНГИФОРМНАТА ЕНЦЕФАЛОПАТИЯ ПО ГОВЕДАТА (СЕГ) В ДЪРЖАВИТЕ ЧЛЕНКИ НА ЕС ПРЕЗ 2012Г, Европейска комисия, 5 септември, 2013г.

Епизоотична ситуация по отношение на болестта скрейпи по овцете и козите (СОК) в държавите членки на ЕС през 2012 г, Европейска комисия, 5-ти септември, 2013 г.


РЕЗИСТЕНТНОСТТА КЪМ АНТИБИОТИЦИ – ПРОБЛЕМ НА БЕЗОПАСНОСТТА НА ХРАНИТЕ

Съвременни видове опаковки предназначени за храни


Вектори за разпространение на вируса на Треска от Западен Нил (ТЗН) - биология, екология, разпространение

ПЪПЕШИТЕ МОГАТ ДА БЪДАТ ПРИЧИНА ЗА ХРАНИТЕЛНИ ИНФЕКЦИИБлизкоизточен респираторен синдром причиняван от нов коронавирус (MERS CoV)


Извънредно заседание на Постоянния комитет по хранителна верига и здравеопазване на животните, секция “Здравеопазване и хуманно отношение към животните”, проведено на 26.08.2013 г.

(Centre Borschette, Rue Froissart 36, 1040 Brussels)Африканска чума по свинете в Руската Федерация - рискови фактори за разпространение на заболяването в други страни от Европа и извън континентаПроучване върху вносен случай на Близкоизточен респираторен

синдром (коронавирус-MERS-COV) във Флоренция, Италия, май-юни 2013
РИСК ОТ ИНТОКСИКАЦИЯ СЛЕД ХРАНЕНЕ НА ЖИВОТНИ С НЯКОЙ

РАСТИТЕЛНИ ВИДОВЕ, ХАРАКТЕРНИ ЗА ЕВРОПА
Високопатогенна инфлуенца по птиците H7N7 субтип в голяма птицеферма за кокошки носачки в Италия, провинция Емилия Романия, 20 август 2013 г.Епизоотична вълна от син език (Bluetongie) в Сардиния в периода 2011-2013 г. Роля на екологичните фактори и на компетентния вектор C imicola Keifer в епизоотологията на болестта.

Myiopardalis pardalina (Bigot), Белуджистанска пъпешова мухаИзофлавоните – полезни или опасни хранителни добавкиРазпространение на шарката по овцете и козите (ШК) в България за

периода 1954 - 1996г (Ликов, Б., 2012)
САЛМОНЕЛОЗА ПРИ ЖИВОТНИТЕ:  КРАТЪК ПРЕГЛЕД НА ГОСТОПРИЕМНИКОВАТА СПЕЦИФИЧНОСТ И ГОСТОПРИЕМНИКОВАТА АДАПТИВНОСТ НА SALMONELLA SPP.Научно становище относно риска за здравето на растенията, породен от Dothistroma septosporum и Dothistroma pini на територията на ЕС с идентифициране и оценка на мерките за редуциране на риска


Проучване върху критериите за определянето на ендокринните нарушители


Доклад на Научния Комитет на Испанската агенция по безопасност на храните (AESAN) относно мерките за предпазване и приложимите препоръки за предотвратяване на възможни хранителн инфекции, причинявани от серопатотипове на веротоксигенната/шигатоксин-продуцираща/ентерохеморагична Escherichia coli (VTEC/STEC/EHEC)


Химични замърсители. Хранителен мониторинг в Дания за периода 2004-2011г.


ПИРОЛИЗИДИНОВИ АЛКАЛОИДИ В БИЛКОВИТЕ ЧАЙОВЕ
Използване на нанотехнологията в опаковки, които са предназначени да влизат в контакт с храни


Становище по отношение на присъствието на перхлорати в храни съгласувано от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните (SCoFCAH) на <16 Юли 2013г.>
АКТУАЛНОТО СЪСТОЯНИЕ НА ЕЛЕМЕНТА ФОСФОР СТРЕМЕЖ ЗА УСТОЙЧИВА УПОТРЕБА НА ФОСФОРНИТЕ РЕСУРСИ
НАСЕКОМИТЕ – ХРАНА ЗА ЖИВОТНИ БЪДЕЩИ ПЕРСПЕКТИВИ
ОЦЕНКА НА РИСКА ОТ ХИМИЧЕСКИ ЗАМЪРСИТЕЛИ В ХРАНИВ ШВЕЦИЯ Е ИЗОЛИРАН ХАНТА ВИРУС ОТ ПЛЪХ ОТГЛЕЖДАН КАТОДОМАШЕН ЛЮБИМЕЦ,

ПРЕЗ ЮНИ 2013Г.


РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА САЛМОНЕЛИТЕ (SALMONELLA ENTERICA) ИЗОЛИРАНИ ОТ ХОРА В ИТАЛИЯ ЗА ПЕРИОДА 1980 - 2011Г.


Нотификациите свързани с безопасността на храните и фуражите намаляват за пръв път от пет години насам


ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕГЛАМЕНТ НА ЕС ВЪВ ВРЪЗКА СЪС ЗАЩИТАТА НА РАСТЕНИЯТА ОТ ВРЕДИТЕЛИ


Гринпиис: Китайските билки – еликсир за здравето или коктейл от пестициди? – доклад на Грийнпийс, Greenpеace, Chinese herbs: Elexir of pesticide cocktail ?ЗАГУБИ НА ХРАНИ ПО ХРАНИТЕЛНАТА ВЕРИГАНОВ ВРЕДИТЕЛ, ВКЛЮЧЕН В EPPO ALERT LIST: AGRILUS AUROGUTTATUS (COLEOPTERA: BUPRESTIDAE),ЗЛАТИСТОТОЧКОВ ДЪБОВ ПРОБИВАЧ


Мерки за управление на риска от вируса Schmallenberg при внос на едри и дребни преживни животни и генетичен материал на територията на Русия


Сценарии за предаване на коронавируса, причиняващ близкоизточния респираторен синдром


Здраве на пчелите в Европа - факти и цифри 2013г.Преразглеждане на Международен стандарт за фитосанитарни мерки № 11 (МСФМ 11) за фитосанитарния риск от карантинни вредители: добавяне на приложение за анализ на фитосанитарния риск от растителни видове като карантинни вредителиSALMONELLA CALVESЗащо устойчивостта към антибиотиците нараства в глобален мащаб


СЕЛСКОСТОПАНСКАТА ПОЛИТИКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ В ОБЛАСТТА НА ГЕНЕТИЧНО МОДИФИЦИРАНИТЕ КУЛТУРИ, MASIP G. et al.


Mикробиологична безопасност на сурово смляно говеждо месо и бургери, приготвени от него при търговия на дребно в Ирландия


L-СЕЛЕНОМЕТИОНИН – ФУРАЖНА ДОБАВКА ЗА ВСИЧКИ ВИДОВЕ ЖИВОТНИ. БЕЗОПАСНОСТ И ЕФЕКТИВНОСТ
КАК ИНВАЗИВНИТЕ ВИДОВЕ ПРИСТИГАТ В ГОЛЕМИ КОЛИЧЕСТВА НА ПРИСТАНИЩАТА ПО СВЕТА
Обща рамка на предлóжения на Европейския парламент и на Съвета проект на регламент относно производството и предлагането на пазара на растителен репродуктивен материал


Резюме от четвъртото заседание на специалния консултативен технически комитет по стандартното споразумение за пренос на материали към Международен договор за растителни генетични ресурси за прехрана и земеделие


Безопасност на храните в контекста на опазването на околната среда и баланса при използване на екосистемните услуги
Европейският орган по безопасност на храните и ролята на Фокалните центрове- Тери Врабчева, Рени Петкова, сп. "Българско списание за обществено здраве", том II, кн.2/2010 г./ The European Food Safety Authority and the Role of Focal Points- Terry Vrabcheva, Reni Petkova, Bulgarian Journal of Public Health, vol.2/2
Публикации