БЪЛГАРСКИ КОНТАКТЕН ЦЕНТЪР

НА ЕВРОПЕЙСКИ ОРГАН ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ

Актуални покани за данни от ЕФСА

Във връзка с дейностите по оценката на риска EFSA отправя искания към всички европейски страни за събиране на данни по различни проблеми от нейните области на компетентност.Всички български организации (институти, университети, акредитирани лаборатории и др.), разполагащи с исканата информация, е желателно да я изпращат директно в EFSA или на Българския фокален център.Тази информация ще бъде използвана за изготвянето на научни становища, които EFSA предоставя на Европейската комисия, Европейския парламент и страните- членки на ЕС.


Отворени покани за данни:

Call for scientific data on aspartame (E 951) related to 5-benzyl-3,6,dioxo-2-piperazine acetic acid (DKP) and other primary or secondary degradation products from aspartame

Deadline: 30 September 2012Call for scientific data on miscellaneous food additives permitted in the EU and belonging to several functional classes

Deadline: 1 January 2013Call for scientific data on stearyl tartrate (E 483)

Deadline: 30 November 2012Call for approved food additives (sorbates, benzoates and gallates) occurrence data in food and beverages indendet for human consumption

Deadline: 1 September 2012Call for scientific data on nickel and chromium (trivalent and hexavalent) levels in food and drinking water

Deadline 1 October 2012Call for scientific data on animal cloning of farmed animals for food production purposes

Deadline: 17 March 2012Call for scientific data on miscellaneous food additives permitted in the EU and belonging to several functional classes


Deadline: 15 August 2012Call for scientific data on montan acid esters (E 912)

Deadline: 1 June 2012Call for scientific data on shellac (E 904)

Deadline: 1 June 2012