БЪЛГАРСКИ КОНТАКТЕН ЦЕНТЪР

НА ЕВРОПЕЙСКИ ОРГАН ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ

ПубликацииЕпидемията от вирусна треска Чикунгуня бързо се разпространява на О-в Хаити на Карибите


Ролята на комарите за разпространението на западнонилската треска (ЗНТ) във Войводина, Сърбия през 2013 г: прогноза за април-октомври 2014
Случаи на хемотрансфузионен хепатит Е в Германия през 2013 г.За връзката между пестицидите и раковите заболяванияПроучване върху безопасността на храните и хранителните услуги в рамките на Световното първенство по футбол в Бразилия през 2014г


СЪЗДАВАНЕ НА КОНЦЕПТУАЛНА РАМКА ОТ ФАКТОРИ ВЛИЯЕЩИ ВЪРХУ РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА ТУБЕРКУЛОЗАТА ПО ГОВЕДАТА (ТГ) В ЕВРОПА


Молекулярно-генетични проучвания на изолати на вируса на АЧС (Genotype II) от Централна и Източна Европа


Обобщени резултати от отчета на Референтната лаборатория на ЕС по AI и NDV, представен на 20-та Юбилейна годишна среща на експерти от НРЛ на дъпжавите-членки на ЕС по Инфлуенца А и Нюкасълска болест по птиците (NDV) в гр. Лелищад, Холандия от 20-22 май 2014 г.


Научен материал относно миграцията на Бисфенол А от консервирани домати, които са произведени в Италия


КЪМ КРАЯ НА МАЙ ОТ НОВОТО ВИРУСНО ЗАБОЛЯВАНЕ БЛИЗКОИЗТОЧЕН РЕСПИРАТОРЕН СИНДРОМ (MERS- COV) В СВЕТА СА ЗАБОЛЕЛИ 614 ЧОВЕКА, ОТ КОИТО 184 СА УМРЕЛИ. СЗО СЧИТА, ЧЕ ВСЕ ОЩЕ Е РАНО ДА СЕ ОБЯВЯВА СПЕШНА ЕПИДЕМИЧНА СИТУАЦИЯ


Доклад на Латвия по отношение съдържанието на полициклични ароматни въглеводороди в опушени месни храниИНФОРМАЦИЯ за VII-та Национална конференция по хранене Варна, 16-18 май, 2014 г.


Фиторемедиацията – екологичен метод за очистване на почви, замърсени с пестициди и други химикали


СПОНГИФОРМНАТА ЕНЦЕФАЛОПАТИЯ ПО ГОВЕДАТА КАТО КЛАСИЧЕСКИ ПРИМЕР ЗА ПРЕДНАМЕРЕНА ЧОВЕШКА НАМЕСА (БЕЗ ОСЪЗНАВАНЕ НА ПОСЛЕДСТВИЯТА) ЗА СЪЗДАВАНЕТО НА НОВ БИОЛОГИЧЕН/ЗАРАЗЕН РИСК


ИМА ЛИ В БЪЛГАРИЯ ВИДОВЕ КУЛИКОИДИ, КОИТО МОГАТ ДА ПРЕНАСЯТ ВИРУСА НА ИНФЕКЦИЯТА ПО ПРЕЖИВНИТЕ ЖИВОТНИ ШМАЛЕНБЕРГ?


ФАКТОРИ, ПРЕДИЗВИКВАЩИ НОВОВЪЗНИКВАЩИ БИОЛОГИЧНИ РИСКОВЕ ЗА ЗДРАВЕТО НА ХОРАТА И ЖИВОТНИТЕ


Епидемията от вирусна треска Чикунгуня бързо се разпространява на О-в Хаити на КарибитеПРЕПОРЪКИ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОФИЛАКТИЧНА ИМУНИЗАЦИЯ СРЕЩУ ГРИП В ЕВРОПА: ВАКСИНИРАНЕ НА РАЗЛИЧНИТЕ ГРУПИ ОТ НАСЕЛЕНИЕТО ПО ВРЕМЕ НА ПЕРИОДА ПРЕДИ ПАНДЕМИЯТА ПРЕЗ 2008-2009 Г, ПО ВРЕМЕ НА ПАНДЕМИЯТА ПРЕЗ 2009-2010 Г И СЛЕДЕПИДЕМИЧНИЯ ПЕРИОД ПРЕЗ 2010- 2011 Г


Ролята на комарите за разпространението на западнонилската треска (ЗНТ) във Войводина, Сърбия през 2013 г: прогноза за април-октомври 2014


„Археологични“ и вирусологични доказателства за инфекции със свински и птичи Инфлуенца А вируси, различни от тип А (H5N1) при хораОпит за приоритизация и оценка на последиците от прекарано заболяване с влошаване качеството на живота от 14 патогенни агента, произтичащи от храните в САЩИнформация относно проект TDS (Общи диетични изследвания) на Френската агенция по безопасност на храните


Предстоящи промени в Директива 2001/18/ЕО ли забраняват отглеждането на ГМО на тяхна територия


Препоръки на Френската Агенция по Безопасност на Храните относно хранителни добавки за отслабване, съдържащи р-синефринИзменение на законодателството (Регламент № 1333/2008 на Европейския парламент и на Съвета и на приложението към Регламент № 231/2012) във връзка с нова хранителна добавка- съполимер на поливиниловия алкохол, присаден върху полиетиленгликол
Високопатогенна инфлуенца по птиците H5N8 във ферма за бройлери в ЯпонияДВЕ ГОДИНИ СЛЕД УСТАНОВЯВАНЕТО НА БЛИЗКОИЗТОЧНИЯ РЕСПИРАТОРЕН СИНДРОМ (БИРС) - ПОЛОЖЕНИЕТО ПРЕЗ АПРИЛ 2014 Г СЕ ВЛОШАВАПОЛОЖИТЕЛНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗСЛЕДВАНИЯТА НА ЕДНОГЪРБИ КАМИЛИ В ОМАН ЗА ВИРУСА ПРИЧИНЯВАЩ БЛИЗКОИЗТОЧНИЯ РЕСПИРАТОРЕН СИНДРОМ (MERS-COV)ЗАПЛАХА ОТ РЕЗИСТЕНТНОСТ КЪМ АНТИБИОТИЦИЗНАЧЕНИЕ НА СЕЛЕНА ВЪВ ФУРАЖИТЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ДОМАШНИ ПТИЦИПродължава епидемията от вирусен хепатит А в Европа. Кейк, приготвен с микс от замразени боровинки е заподозрян като източник на инфекцията за Норвегия
ОЦЕНКА НА РИСКА ОТ ПРОНИКВАНЕ НА АФРИКАНСКАТА ЧУМА ПО СВИНЕТЕ (АЧС) В ГЕРМАНИЯ ОТ ИЗТОЧНА ЕВРОПААнализ на епидемичен взрив от хепатит А в ЕС– бърза оценка на епидемичната обстановка от EFSA и ECDCЗа лечебните и пестицидни свойства на дървото ниимНадзор и превенция на нововъзникващи и възвръщащи се векторно - преносими вирусни заболявания, заплашващи Европа през 2014 г.
РЕЗИСТЕНТНОСТТА КЪМ АНТИБИОТИЦИТЕ – ЗАПЛАХА ЗА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО В САЩ през 2013 г.Научна оценка на проекта на държавната профилактична програма за задължителните мерки за профилактика и борба с болестите по животните през 2014 г. (чл. 118, ал. 1 от ЗВД)


ЕПИДЕМИОЛОГИЧЕН АНАЛИЗ НА ЗАПАДНОНИЛСКАТА ТРЕСКА ПРИ ХОРАТА В ГЪРЦИЯ, 2012 Г: ТРЕТА ПОРЕДНА ГОДИНА НА ТРАНСМИСИЯ НА ВИРУСА НА НАЦИОНАЛНО НИВО – ПОУКИ ЗА БЪЛГАРИЯ


ИНФОРМАЦИЯ ОТ СИСТЕМАТА ADNS НА DG SANCO ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА ОСОБЕНО ОПАСНИ ЗАРАЗНИ БОЛЕСТИ В ЕВРОПА ЗА ПЕРИОДА 21.3.2014- 28.3.2014

ИНФОРМАЦИЯ ОТ СИСТЕМАТА ADNS НА DG SANCO ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА ОСОБЕНО ОПАСНИ ЗАРАЗНИ БОЛЕСТИ В ЕВРОПА ЗА ПЕРИОДА 14.3.2014- 21.3.2014РЕГЛАМЕНТ (ЕС) НА КОМИСИЯТА за изменение на Регламент (ЕО) № 1881/2006 по отношение на максимално допустимите количества ерукова киселина в растителните масла и мазнини и в храните, съдържащи растителни масла и мазнини
СЪДЪРЖАНИЕ НА ПЕСТИЦИДНИ ОСТАТЪЦИ В КАФЕ, ЧАЙ И ПОДПРАВКИАНАЛИЗ НА ЕПИЗООТИЧНАТА ОБСТАНОВКА В ЕВРОПА СПОРЕД ИНФОРМАЦИЯ НА БЮЛЕТИНА ADNS (ANIMAL DISEASE NOTIFICATION SYSTEM)НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ (DG SANCO) ЗА ПЕРИОДА 7.03-14.03.2014 Г.Епидемичен взрив от норовирусни гастроентерити, свързан с консумацията на замразени ягоди в Германия през 2012 г.Разкриване на източника на инфекция при епидемичен взрив от хеморагична треска Денга на о-в Мадейра през 2012г.Преценка на климатичните промени в Европа за наличие на подходящи условия за развитието на комари от вида Aedes albopictus: Моделни подходи за възникване на екологични ниши на разпространение
Информация за работата на среща на Панела по общи стандарти за оценка на ефикасност, към Европейска и Средиземноморска организация по растителна защита (ЕРРО), Париж, Франция, 25-26 февруари 2014 год.Техническа консултация по отношение наличието на минимални количества генетично модифицирани (ГМ) култури в международния търговки обмен на храни и фуражиРЕГЛАМЕНТ (ЕС) НА КОМИСИЯТА за изменение на регламенти (ЕО) № 983/2009 и (ЕС) № 384/2010 по отношение на условията за използване на някои здравни претенции, свързани с въздействието на растителните стероли и растителните станоли за понижаване на нивото на LDL-холестерола в кръвта
БРУЦЕЛОЗАТА В ЕВРОПА ПРЕЗ 2012 Г (3). ОЦЕНКА НА РИСКА ОТ ПРОНИКВАНЕТО НА BR. ABORTUS И BR. MELITENSIS В БЪЛГАРИЯ
Епизоотологичен и епидемиологичен анализ на болестта бяс в Европа през 2012г. и прогноза за БългарияХимични замърсители в храните в резултат на обработката на хранитеТУБЕРКУЛОЗАТА ПО ГОВЕДАТА (ТГ) ПРЕЗ 2012 ГОДИНА В ДЪРЖАВИТЕ ЧЛЕНКИ (ДЧ) НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И ЕПИЗООТОЛОГИЧНА ПРОГНОЗА ЗА БЪЛГАРИЯ ЗА 2013, 2014 И 2015 Г.ПТИЦИТЕ НИКОГА НЕ СА ТРЕТИРАНИ И НИКОГА НЯМА ДА БЪДАТ ТРЕТИРАНИ С ХОРМОНИДокумент на среща на главните ветеринарни служители на държавите членки, Брюксел, 21 февруари 2014 гНАСОКИ ВЪВ ВРЪЗКА С ЦЕЛЕНАСОЧЕНО НАБЛЮДЕНИЕ ПРИСЪСТВИЕТО НА ХЛОРАТИ В ХРАНИ И ФУРАЖИ
Оценка на ефективността от приложението на ваксините срещу сезонния грипен вирус в Европа чрез комплексен анализ на циркулиращите вируси през 2012/13 г.
Нова болест пo кравите в Австралия, наречена 3D синдром все още с неразкрита етиология


Разпространение на Zika Virus (ZIKV) извън Африка и Азия
БИО ХРАНИНова система за надзор на респираторните заболявания при човека (Respiratory DataMart System), основаваща се на лабораторно получените резултати в Англия за периода 2009-2012 г.
Туристически караибски круиз приключва преждевременно след епидемичен взрив на инфекция с норовируси
ПРОБЛЕМЪТ С ОСТАРЕЛИТЕ ПЕСТИЦИДИХИГИЕНАТА НА УСТНАТА КУХИНА НА ЖИВОТНИ ОТГЛЕЖДАНИ КАТО ДОМАШНИ ЛЮБИМЦИ ЧРЕЗ Т. НАР. ДЕНТАЛНИ „ЛАКОМСТВА“


Нов биосензорен метод за откриване на салмонелаНАНОТЕХНОЛОГИИТЕ В ХРАНИ - РИСКОВЕ И ПОЛЗИ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯРЕЗУЛТАТИ ОТ МОНИТОРИНГА НА ТРАНСМИСИВНИТЕ СПОНГИФОРМНИ ЕНЦЕФАЛОПАТИИ (ТСЕ) В ЕС ПРЕЗ 2012 Г (REPORT TSE 2012)- ЗАЩО ИЗСЛЕДВАНИТЕ ГОВЕДА В БЪЛГАРИЯ СА НА МНОГО ПО-НИСКА ВЪЗРАСТ ОТКОЛКОТО В ДРУГИ 25 ДЪРЖАВИ ЧЛЕНКИ?
ПРИОРИТЕТНИ НОЗОЛОГИЧНИ ЕДИНИЦИ ЗА БЪЛГАРИЯ СЪГЛАСНО ГОТВЕНИЯ В МОМЕНТА РЕГЛАМЕНТ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ НА ЖИВОТНИТЕ НА ЕСНОВ ЕПИДЕМИЧЕН РИСК ЗА ЕВРОПА: ПЪРВИ СЛУЧАЙ НА ЛАБОРАТОРНО ПОТВЪРЖДАВАНЕ НА ВИРУСА ЗИКА (ZICA VIRUS)КОМЕНТАР НА РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР ЗА ЕПИЗООТИЧНАТА СИТУАЦИЯ ЗА АФРИКАНСКАТА ЧУМА ПО СВИНЕТЕ В РУСИЯ* И ОЦЕНКА НА РИСКА ОТ ПРОНИКВАНЕ В БЪЛГАРИЯДо колко ефективни са препаратите за дезинфекция, използвани  в хранително-вкусовата промишленост?Инфекция с вируса Schmallenberg при благородни елени във Франция през 2010-2012 г.Технически доклад - оценка на риска от Западно-нилска трескаЕфект на пестицидите като ендокринни нарушителиДЕПАРТАМЕНТ ЗА ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА ТОКСИКОЛОГИЯ И ЦЕНТЪР ЗА ДОКУМЕНТИРАНЕ И ОЦЕНКА НА АЛТЕРНАТИВНИ МЕТОДИ НА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ОПИТНИ ЖИВОТНИ (ZEBET). ГОДИШЕН ДОКЛАД НА ФЕДЕРАЛНИЯ ИНСТИТУТ НА ГЕРМАНИЯ ЗА ОЦЕНКА НА РИСКА (BfR) ЗА 2012Г.


Биологична безопасностНАЛИЧИЕ НА ХЛОРАМФЕНИКОЛ В НЯКОИ СЕЛСКОСТОПАНСКИ КУЛТУРИ В РЕЗУЛТАТ НА ЕСТЕСТВЕНОТО МУ ПРИСЪСТВИЕ В ПОЧВИТЕДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) НА КОМИСИЯТА от 12.12.2013 година за изменение на Регламент (ЕС) № 1169/2011 на Европейския парламент и на Съвета за предоставянето на информация за храните на потребителите във връзка с определението за „специално създадени наноматериали“


Продължава търсенето на източника на причинителя на Близкоизточния респираторен синдром - новия коронавирус MERS-CoV
Оценка на вирулентността и антимикробната резистентност на изолати Salmonella enterica, серовар Enteritidis от хора, птици и яйцаОценка на вирулентността и антимикробната резистентност на изолати Salmonella enterica, серовар Enteritidis от хора, птици и яйца


ИНФЕКЦИЯ ПРИ ХОРА ВЪВ ВЕЛИКОБРИТАНИЯ ПРИЧИНЕНА ОТ SALMONELLA GOLDCOAST СЛЕД КОНСУМАЦИЯ НА ОХЛЮВИ


СЪСТОЯНИЕ НА ФУРАЖИТЕ ПО ОТНОШЕНИЕ САЛМОНЕЛА  ПРИ ПРОИЗВОДСТВОТО И СЪХРАНЕНИЕТО ИМ.  МЕРКИ ЗА ПОНИЖАВАНЕ НА РИСКОВЕТЕ ОТ ЗАМЪРСЯВАНЕ
НЕОБИЧАЙНО НАРАСТВАНЕ НА СЛУЧАИТЕ НА ИНФЕКЦИИ ПРИ ХОРА В ЕС, ПРИЧИНЕНИ ОТ SALMONELLA MIKAWASIMA

ВЛИЯНИЕ НА MELOXICAM И КОМБИНАЦИИТЕ МУ С LEVOFLOXACIN, PAZUFLOXACIN, И ENROFLOXACIN ВЪРХУ АНТИОКСИДАТИВНАТА АКТИВНОСТ НА КРЪВНАТА ПЛАЗМА И ТЕЛЕСНАТА МАСА ПРИ ЗАЙЦИ


Хранителен взрив, причинен от E. coli O157:H7 в Канада и данни за случаите на Salmonella при животните и човека според годишния доклад за зоонозите в Дания през 2012 г.


Широкомащабна интегрирана борба с въвеждане на радиационно-стерилизирани мъжки Средиземноморски плодови мухи (Ceratitis capitata) в долината Неретва, Хърватска


Смесена система, предложена от Великобритания, за обозначаване на етикетите на храните с цветово кодиране и данни за хранителната информация е подложена на дискусия в ЕС


Ксеноестрогени (ендокринни нарушители)МИНЕРАЛНИТЕ МАСЛА В ШОКОЛАДОВИ КАЛЕНДАРИ И ДРУГИ ВИДОВЕ ХРАНИ


Комуникация на риска, осъществявана от Федералния институт за оценка на рискa (BfR)РЕЗУЛТАТИ ОТ ЕПИДЕМИОЛОГИЧЕН НАДЗОР НА ИМУНОДЕФИЦИТНИЯ СИНДРОМ В ЕС ЗА ПЕРИОДА 2003-2013. НАЙ-РИСКОВАТА ГРУПА СА ХОМОСЕКСУАЛИСТИТЕ ОТ 20 ДО 29 ГОДИНИЕвропейски център за профилактика и контрол на болестите (ECDC), Доклад за разпространението на тигровия комар Aedes albopictus в Европа Стокхолм, ноември 2013


ТЕЖЪК БЛИЗКОИЗТОЧЕН РЕСПИРАТОРЕН СИНДРОМ (MERS), 6-ТИ НОЕМВРИ 2013 ГОЦЕНКА БЕЗОПАСНОСТТА НА ЕЛЕКТРОННИТЕ ЦИГАРИ, ГОДИШЕН ДОКЛАД НА ФЕДЕРАЛНИЯ ИНСТИТУТ ЗА ОЦЕНКА НА РИСКА В ГЕРМАНИЯ (BFR) ЗА 2012 ГОДИНА


Нови насоки на ЕК за прилагане на Регламент 1169/2001/ЕС относно етикетирането на хранитеТЕРИТОРИАЛНО РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ГРИПЕН ВИРУС INFLUENZA A(H7N9) В КИТАЙ ПРЕЗ 2013 Г.


Употреба на цинков оксид във фураж за прасета при отбиване с цел намаляване употребата на антибиотици


Кърлежово-преносими енцефалити в България в периода 2009-2012 г.Оценка и контрол на риска от проникване на вируса на Африканската чума по свинете (ASFV) в държавите-членки на ЕС. Научен проект, финансиран по 7-ма Рамкова програма на ЕС - ASFRISK
Намаляване броя на случаите на животни, заболели от Schmallenberg вирус през сезон 2012-2013 г. във Франция и отмяна на забраната за внос на преживни животни в Беларус


Открити са антитела към Schmallenberg вирус (SBV) сред домашни преживни животни в Турция


ПРОЕКТ ЗА РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА ГД САНКО/7117/2013 “ОТГЛЕЖДАНЕ НА КОКОШКИ НОСАЧКИ НА ОТКРИТО И ПРОФИЛАКТИКА ТА ИНФЛУЕНЦАТА ПО ПТИЦИТЕ“


КРАТКА ИНФОРМАЦИЯ ОТ КОНФЕРЕНЦИЯ НА ТЕМА „ХУМАННО ОТНОШЕНИЕ КЪМ КУЧЕТА И КОТКИ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ“ 28-ми октомври 2013г., гр. Брюксел, БелгияНововъзникваща заплаха от инфекция при хора в Китай с вирус Avian Influenzа A, щам H7N9 през зимата на 2013г.Разпространение на бруцелозата по говедата и бруцелозата по овцете и козите в

Македония (2004- 2012 г). Доклад на Работната група за бруцелозата, към Европейската Комисия от среща проведена в Скопие, Македония, 14-15 май, 2013
Заключителна среща по международен проект RER/5/06 с Международната Агенция по Атомна Енергия, Виена, Австрия за Координиран контрол на възникващи и нововъзникващи трансгранични инфекции по животните
Епидемия от Западнонилска треска (ЗНТ) при хора в Сърбия през 2012 и 2013 г.


Свежест и качество на храните. Обозначаване за трайност на храните върху опаковките.Образуване на бактериални биофилми в хранително-вкусовата промишленост – проблем за безопасността на храните. Част III – Стратегии за контрол на образуването на бактериални биофилми


Образуване на бактериални биофилми в хранително-вкусовата промишленост – проблем за безопасността на храните. Част II – особености на проблема по отраслиНововъзникваща заплаха от инфекция при хора в Китай с вирус Avian Influenzа A, щам H7N9 през зимата на 2013г.Мерки за управление на риска от вируса Schmallenberg при внос на едри и дребни преживни животни и генетичен материал на територията на РусияГЕНЕТИЧНО МОДИФИЦИРАНИ СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ И РИБААнализ на хранителните инфекции в Канада, причинени от 30 вида патогенни причинителиПроучване върху критериите за определянето на ендокринните нарушители„НАТУРАЛЕН ПРОДУКТ”Образуване на бактериални биофилми в хранително-вкусовата промишленост – проблем за безопасността на храните. Част I – Обща характеристика и закономерности при образуване на биофилми
Проучване върху влиянието на бързите храни и напитки сред подрастващи на възраст 16-21 години


Проучване върху факторите, повлияващи зъбната ерозия при подрастващи на възраст 13-16 годиниАНАЛИЗ НА ДАННИТЕ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА СПОНГИФОРМНАТА ЕНЦЕФАЛОПАТИЯ ПО ГОВЕДАТА (СЕГ) В ДЪРЖАВИТЕ ЧЛЕНКИ НА ЕС И В ОСТАНАЛАТА ЧАСТ НА СВЕТА ЗА ПЕРИОДА 1987- 2012 Г.Безопасност на храните и оценка на риска в КитайОлово – замърсител в околната среда - източници и токсичност при хора и животни


Кадмий като замърсител в околната среда – източници и токсичност при хора и животниTреска от Западен Нил – епидемична ситуация към 26.09.2013 г.


Семинар на тема „Нови технологии и тенденции на глобалния пазар на фуражи през 2013 – 2014 година“ организиран от представителството на Американския департамент по земеделие (USDA) в гр. Велико Търново


Обобщен анализ на резултатите от мониторингова програма за изследване на пестицидни остатъци 2004 – 2010 год.АНАЛИЗ НА ФИТОСАНИТАРНИЯ РИСК ОТ ВРЕДИТЕЛИТЕ ПО КАРТОФИТЕ ОТ РОД EPITRIX  <(EPITRIX TUBERIS (GENTNER), E. CUCUMERIS (HARRIS), E. SIMILARIS (GENTNER) И E. SUBCRINITA (LECONTE)> ЗА БЪЛГАРИЯ
Ролята на ентерогрегативните Escherichia coli (EAEC) при инфекциозните чревни инфекции в Обединеното Кралство (UK) в периода от 1993 до 1996г. и 2008 - 2009г


Микробиологична безопасност на шамфъстъци и храни, съдържащи в състава си шамфъстъкTреска от Западен Нил – осъвременена епидемична ситуация към 12.09.2013 г. Заболяването навлиза в своя пикУсловия за внос на преживни животни и генетичен материал на територията на Руската ФедерацияЗаболявания, предавани по въздуха при пътуване в обществен наземен транспорт – литературен преглед
ИДЕЯТА ЗА ГЕНЕТИЧНО МОДИФИЦИРАНИТЕ РАСТЕНИЯКомпетенции на новосъздаденото Европейско социално-икономическо бюро по въпросите, касаещи генетично модифицираните организми (ГМО)МИКОТОКСИН ФОРУМ – 2013 ГОДИНАПредложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно инвазивни чужди видовеСЕРОЕПИДЕМИОЛОГИЯ (РЕАКЦИИ MICRONEUTRALISATIONMN И PSEUDOPARTICLE VIRUS NEUTRALIZATION ASSAY-PPNT) НА БЛИЗКОИЗТОЧНИЯ РЕСПИРАТОРЕН СИНДРОМ: ВИСОКИ ТИТРИ НА АНТИТЕЛА ПРИ КАМИЛИ В ЕГИПЕТ, ЮНИ 2013Г

ЕПИЗООТИЧНА СИТУАЦИЯ ПО ОТНОШЕНИЕ НА СПОНГИФОРМНАТА ЕНЦЕФАЛОПАТИЯ ПО ГОВЕДАТА (СЕГ) В ДЪРЖАВИТЕ ЧЛЕНКИ НА ЕС ПРЕЗ 2012Г, Европейска комисия, 5 септември, 2013г.

Епизоотична ситуация по отношение на болестта скрейпи по овцете и козите (СОК) в държавите членки на ЕС през 2012 г, Европейска комисия, 5-ти септември, 2013 г.


РЕЗИСТЕНТНОСТТА КЪМ АНТИБИОТИЦИ – ПРОБЛЕМ НА БЕЗОПАСНОСТТА НА ХРАНИТЕ

Съвременни видове опаковки предназначени за храни


Вектори за разпространение на вируса на Треска от Западен Нил (ТЗН) - биология, екология, разпространение

ПЪПЕШИТЕ МОГАТ ДА БЪДАТ ПРИЧИНА ЗА ХРАНИТЕЛНИ ИНФЕКЦИИБлизкоизточен респираторен синдром причиняван от нов коронавирус (MERS CoV)


Извънредно заседание на Постоянния комитет по хранителна верига и здравеопазване на животните, секция “Здравеопазване и хуманно отношение към животните”, проведено на 26.08.2013 г.

(Centre Borschette, Rue Froissart 36, 1040 Brussels)Африканска чума по свинете в Руската Федерация - рискови фактори за разпространение на заболяването в други страни от Европа и извън континентаПроучване върху вносен случай на Близкоизточен респираторен

синдром (коронавирус-MERS-COV) във Флоренция, Италия, май-юни 2013
РИСК ОТ ИНТОКСИКАЦИЯ СЛЕД ХРАНЕНЕ НА ЖИВОТНИ С НЯКОЙ

РАСТИТЕЛНИ ВИДОВЕ, ХАРАКТЕРНИ ЗА ЕВРОПА
Високопатогенна инфлуенца по птиците H7N7 субтип в голяма птицеферма за кокошки носачки в Италия, провинция Емилия Романия, 20 август 2013 г.Епизоотична вълна от син език (Bluetongie) в Сардиния в периода 2011-2013 г. Роля на екологичните фактори и на компетентния вектор C imicola Keifer в епизоотологията на болестта.

Myiopardalis pardalina (Bigot), Белуджистанска пъпешова мухаИзофлавоните – полезни или опасни хранителни добавкиРазпространение на шарката по овцете и козите (ШК) в България за

периода 1954 - 1996г (Ликов, Б., 2012)
САЛМОНЕЛОЗА ПРИ ЖИВОТНИТЕ:  КРАТЪК ПРЕГЛЕД НА ГОСТОПРИЕМН