БЪЛГАРСКИ КОНТАКТЕН ЦЕНТЪР

НА ЕВРОПЕЙСКИ ОРГАН ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ

Организации в научната мрежа на ЦОР

Списък на научните организации към Центъра за оценка на риска, БАБХ, съгласно член 10 от  ЗБАБХ към 27.12.2012г.      
 1. Земеделски институт – Шумен

 2.     
 3. Институт по криобиология и хранителни технологии – София

 4.     
 5. Институт за декоративни растения –  София

 6.     
 7. Ветеринарномедицински факултет към Тракийски университет – Стара Загора

 8.     
 9. Земеделски институт – Стара Загора

 10.     
 11. „Съвместен геномен център“ ЕООД – София

 12.     
 13. Институт по биология и имунология на размножаването „Акад. К. Братанов“ – София

 14.     
 15. Институт по земеделие –  Кюстендил

 16.     
 17. Агробиоинститут – София  

 18.     
 19. Институт по органична химия с център по фитохимия – София

 20.     
 21. Опитна станция по соята – Павликени

 22.     
 23. Институт по полски култури – Чирпан

 24.     
 25. Национален диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт (НДНИВМИ) – София

 26.     
 27. Институт за изследване и развитие на храните – Пловдив

 28.     
 29. Химически факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ – София

 30.     
 31. Централна лаборатория по ветеринарно-санитарна експертиза и екология (ЦЛВСЕЕ) – София

 32.     
 33. Университет по хранителни технологии – Пловдив

 34.     
 35. Национален център по обществено здраве и анализи – София

 36.     
 37. Институт по физиология на растенията и генетика – София

 38.     
 39. Институт по зеленчукови култури „Марица“ – Пловдив

 40.     
 41. Институт по микробиология „Акад. Стефан Ангелов“ – София

 42.     
 43. Институт по експериментална морфология, патология и антропология с музей – София

 44.     
 45. Аграрен Университет - Пловдив

 46.     
 47. Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията „Никола Пушкаров “ – Костинброд

 48.     
 49. Национален център по заразни и паразитни болести – София


Заявление за включване в Списъка на ЦОР по чл. 10, ал. 3 от ЗБАБХ:    alt