БЪЛГАРСКИ КОНТАКТЕН ЦЕНТЪР

НА ЕВРОПЕЙСКИ ОРГАН ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ

Български организации по чл.36

Списък на одобрените български организации по чл.36


      
 1. Център за оценка на риска към Българска агенция по безопасност на храните    

 2.     
 3. Национален център по опазване на общественото здраве  

 4.     
 5. Национален диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт

 6.     
 7. Институт за изследване и развитие на храните-Пловдив

      

 8.     
 9. Институт по криобиология и хранителни технологии

 10.     
 11. Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията

 12.     
 13. Аграрен университет- Пловдив  

      

 14.     
 15. Университет по хранителни технологии- Пловдив

      

 16.     
 17. Централна лаборатория по ветеринарно-санитарна експертиза и екология

 18.     
 19. Тракийски университет – Стара Загора

      

 20.     
 21. Институт по микробиология „Стефан Ангелов” –      БАН        

 22.     
 23. Институт по зеленчукови култури „Марица” –      Пловдив

      

 24.     
 25. Съвместен Геномен център – СУ

 26.     
 27. Институт по биология и имунология на размножаването"Акад. Кирил Братанов"