Информация за събитието / Event information

Организатори / Organizers Център за оценка на риска по хранителната верига/ Risk assessement center оn food chain
Дата / Date: 25 октомври 2019 г. / 25 October 2019
Място / Place: Гранд хотел София, гр. София / Grand Hotel Sofia, Sofia
Направление / Section 1: „Промените в климата и тяхното въздействие върху здравето на човека“ / „Climate changes and their impact on the human health“
Направление / Section 2: „Промените в климата и тяхното въздействие върху здравето на животните“ / „Climate changes and their impact on the animal health“
Направление / Section 3: „Промените в климата и тяхното въздействие върху безопасността на храните“ / „Climate changes and their impact on the food safety “

Регистрацията е прекратена!