БЪЛГАРСКИ КОНТАКТЕН ЦЕНТЪР

НА ЕВРОПЕЙСКИ ОРГАН ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ

Информация за събитието / Event information

Организатори / Organizers

Български Контактен Център на EFSA към Център за оценка на риска по хранителната верига /Bulgarian Focal Point of EFSA, Risk Assessment Center on Food Chain

Национален център по обществено здраве и анализи - Национална Референтна Лаборатория за генно модифицирани организми / National Center of Public Health and Analyses -National Reference Laboratory for GMO

Събитие/EVENT TITLE: 10-ТА ЮБИЛЕЙНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „10 години наука за храните в услуга на употребилите“ / 10th Scientific Conference “10 years of food science in service of consumers”

Дата / Date: 31.10.2017 г. – 02.11.2017 г. / 31/10/2017 – 02/11/2017

Място / Place: Гранд хотел София, гр. София / Grand Hotel Sofia, Sofia

Направление / Section 1: „Безопасност по хранителната верига“ / Safety of the Food Chain

Направление / Section 2: „Епидемиология и здравеопазване на животни и растения“ / Epidemiology, Animal and Plant Health

Направление / Section 3: „Безопасност на продуктите на модерните биотехнологии”/ „Safety of modern biotechnology products“

Регистрация / Registration

Регистрацията е прекратена!